• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Schrappen busvervoer op zondag


door Gertjan Huismans, zondag 20 januari 2013
De provincie overweegt het busvervoer op zondagen te laten vervallen. VVD-fractievoorzitter Gertjan Huismans roept het college van B & W op om zich hiertegen te verzetten. Goed openbaar vervoer is onderdeel van de basisinfrastructuur in de gemeente. Ook zorginstellingen als Lievensberg, Moermont, St. Elisabeth, Vrederust en Aquacite dienen te allen tijden per openbaar vervoer bereikbaar te blijven.

Hieronder vindt u de brief die Gertjan Huismans aan het College van B & W stuurde.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Geacht College,

Gisteren vernamen wij het bericht dat de Provincie studeert op het laten vervallen van busvervoer op zondagen. De VVD fractie is van mening dat goed openbaar vervoer elementair onderdeel is van de basisinfrastructuur in de gemeente. belangrijke functies als zorginstellingen als Lievensberg, Moermont, St. Elisabeth, Vrederust en Aquacite dienen te allen tijden per openbaar vervoer bereikbaar te blijven.
Wat ons steekt is dat onze wijken maar ook stadsdelen als Halsteren, Lepelstraat en de Bergse Plaat verstoken dreigen te worden van een busverbinding op zondag.

In een tijd waarin de bevolking vergrijst en veel mensen afhankelijker worden van openbaar vervoer en er in het kader van meer eigen verantwoordelijkheid voor de burger wordt verwacht, onder meer door de WMO-maatregelen, zullen met name ouderen steeds afhankelijker worden van openbaar vervoer.
De economie is ook niet gebaat bij de zondagsrust voor de bus. Denkend aan koopzondagen, de procesindustrie, 24 uurs bedrijven en de zorg, alsmede het feit dat Bergen op Zoom een intercity station is, dan is het onbestaanbaar dat de Provincie broedt op dit onzalig plan.

Zolang er tonnen aan Provinciegeld worden uitgegeven om de nachttreinen vanuit de Randstad voor een paar feestgangers in stand te houden, is het wrang dat men in Den Bosch zelfs maar overweegt om de zondagbus te schrappen.
Onze fractie is van mening dat uw College op alle mogelijke wijzen, samen met omliggende gemeenten per direct stelling dient te nemen richting de provincie.

De VVD fractie verzoekt uw College:

- Protest aan te tekenen bij de Provincie en te pleiten voor behoud van busvervoer op zondagen.
- Aan te geven op welke wijze u het busvervoer op zondag wil veiligstellen.
- Daarbij op te trekken met ketenpartners en buurgemeenten.

De VVD fractie verzoekt om beantwoording conform artikel 39 van het reglement en verzoekt behandeling van dit schrijven in de commissie Stad en Ruimte van februari.

Met vriendelijke groet,

Gertjan Huismans
VVD
 
   
 
 

Aanverwante artikelen

 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT