• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Calamiteiten de Schans


door Barry Jacobs, vrijdag 15 februari 2013
De VVD maaktzich zorgen over de slechte hoorbaarheid van de maandelijkse sirenetest in de Schans. Raadslid Barry Jacobs wil van het college weten wat de locaties zijn van sirenes in de Schans en of er sprake is van voldoende dekking. Ook informeert hij naar de bereikbaarheid van de wijk voor hulpdiensten.

Hieronder vindt u de brief die Barry Jacobs aan het College van B & W stuurde.


   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: calamiteiten de Schans

Geacht College,

De VVD-fractie vraagt uw aandacht voor alarmering en ontsluiting van de Schans (5e fase) bij calamiteiten.

Nu de woningbouw in de jongste wijk van Halsteren voor het grootste deel gerealiseerd is, bereikt onze fractie het bericht dat bewoners zich zorgen maken over de slechte hoorbaarheid van de maandelijkse sirenetest. Buitenshuis is alleen het alarmsignaal vanuit de Rode Schouw hoorbaar. Met de rijksweg A4 op korte afstand, is het bij een ongeval met bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen van groot belang om bewoners op tijd te waarschuwen.

- Kunt u aangeven wat de locaties zijn van sirenes in de Schans en of er sprake is van voldoende dekking?

Ontsluiting van het woongebied vindt hoofdzakelijk via de Schansbaan en Grondmolen plaats. Als deze route geblokkeerd raakt zullen hulpdiensten moeten omrijden om via de Wouwseweg de nieuwbouwwijk te bereiken.

- Zijn er bij calamiteiten mogelijkheden om het woongebied op een alternatieve manier, bijvoorbeeld via fietspaden, te ontsluiten?

- Wordt er bij de verdere ontwikkeling van het plangebied de Schans 6e fase voorzien in extra ontsluitingsmogelijkheden?

Wij verzoeken u deze brief, conform art. 39 RvO, schriftelijk te beantwoorden.

Met vriendelijke groeten,

Namens de VVD fractie,

Barry Jacobs
Raadslid
 
   
 
 

Aanverwante artikelen

 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT