• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Openhouden wijkhuis Borgvliet


door Barry Jacobs, donderdag 10 maart 2016
In 2011 heeft de raad keuzes gemaakt voor de toekomst van de wijkhuizen. Onder andere het openhouden van Antonius Abt als wijkcentrum in Borgvliet. VVD-raadslid Barry Jacobs benadrukt dat de VVD daar nog altijd achter staat. Een sluiting van Antonius Abt zou de afstand tot voorzieningen in Borgvliet verder vergroten en daar is de VVD op tegen.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: openhouden wijkhuis Borgvliet

Geacht College,

In 2011 heeft de raad ingestemd met het sluiten van zes van de tien wijkhuizen in de gemeente Bergen op Zoom. Het is goed om te zien dat dit zonder al te veel pijn is verlopen, omdat veel activiteiten in buurthuizen die dicht moesten, nu terecht kunnen in andere ruimten.

De VVD staat nog altijd achter de keuzes die in 2011 gemaakt zijn, in het bijzonder de keuze om het gebouw Antonius Abt in Borgvliet open te houden. Dit vinden wij van groot belang, zeker nu het zo slecht gesteld is met het voorzieningenniveau in Borgvliet. Denkt u bijvoorbeeld aan de keuze die recent gemaakt is voor de vestiging van een supermarkt langs de Markiezaatsweg in plaats van een buurtsuper in de wijk.

Wij hebben dan ook grote moeite met het voorstel van initiatiefgroep ‘Houd de Korenaere open’ en de Stichting Verenigde Wijkcentra om het gebouw Antonius Abt te sluiten.

Met het sluiten van Antonius Abt wordt de afstand tot voorzieningen in Borgvliet verder vergroot en daar is de VVD op tegen.

De keuze om in plaats daarvan de Korenaere open te houden is bovendien opvallend omdat juist in het centrum van de stad er meer mogelijkheden zijn om activiteiten ergens anders te organiseren. Er zijn genoeg locaties, al dan niet horeca gerelateerd, waar je kunt biljarten en kaarten, of met de zangclub terecht kunt. Ook hebben wij vragen over wat het voortzetten van een wijkfunctie in het dure pand de Korenaere en sluiten van het ontmoetingscentrum in het gebouw Antonius Abt financieel voor de gemeente betekent.

Wij gaan ervanuit dat u kennis heeft genomen van het initiatief om de Korenaere open te houden en Antonius Abt te sluiten. Conform art. 39 R.v.O., hebben wij de volgende vragen:

- Wat vindt u van het plan van initiatiefgroep 'Houd De Korenaere open' en SVW om een stichting op te richten die de exploitatie van wijkhuizen De Wittenhorst, 't Fort en De Korenaere op zich te nemen?

- Hoe verhoudt dit plan zich tot het voornemen van het college om na 1 januari 2017 nog drie wijkcentra open te houden: De Wittenhorst (Halsteren), Hoofdkwartier/Antonius Abt (Borgvliet) of ’t Fort (Fort Zeekant). Met andere woorden; waarom kiest het college er juist voor Antonius Abt open te houden en de Korenaere te sluiten?

- Welke andere mogelijkheden ziet u om in het centrum van onze stad – op verschillende locaties al dan niet horeca gerelateerd – een wijkfunctie voort te zetten? Zou er door verenigingen ook gebruik kunnen worden gemaakt van bijvoorbeeld de bibliotheek of het fractiehuis?

- Op dit moment betaalt SVW voor het gebruik van de Korenaere 190.000 euro huur per jaar aan Stadlander. Hoe verhoudt zich dit tot de kosten van het gebruik van Antonius Abt? Wat kost het de gemeente als Antonius Abt leeg komt te staan? Is uw verwachting dat de huur van de Korenaere, zoals de initiatiefgroep aangeeft, ook anders en dus goedkoper kan? Stel dat een stichting de exploitatie van de Korenaere overneemt, wat is dan de te verwachten hoogte van een noodzakelijke gemeentelijke bijdrage?

- Welke kansen ziet het college om het voorzieningen niveau in Borgvliet te versterken?
Wij zien uw beantwoording graag zo spoedig mogelijk schriftelijk tegemoet.

Namens de VVD fractie,

Barry Jacobs
Raadslid
 
   
 
 

Aanverwante artikelen

 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT