• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Beleidskader 2017


door Gertjan Huismans, zaterdag 25 juni 2016
Het beleidskader is de opmaat naar de begroting. Bij het beleidskader voor 2017 benadrukte VVD-fractievoorzitter Gertjan Huismans het "Merck toch hoe Sterck" van onze samenleving. Vrijwilligers, scholieren, scouting. Ook gaf hij de noodzaak aan van een betere toekomstvisie die de economische kracht van onze gemeente vergroot en bijdraagt aan meer werkgelegenheid.

Voorzitter, als eerste fractie mogen wij de aftrap doen voor het beleidskader 2017. Dat geeft een bijzondere lading aan het betoog, omdat je de toon mag zetten voor de behandeling. Laten we dat dan ook maar doen.

Over de hele wereld klinken de klanken van het "Merck toch hoe Sterck" uit de carillons, in concertzalen en bij herdenkingen. Nationaal en internationaal staat het lied van Valerius nog steeds voor trots, verzet tegen overheersing, moed en trouw in zware tijden. Het lied was voor het Wilhelmus zelfs ons nationale strijdlied in de tijd van de onderdrukking door de Spanjaarden.

Laten we vanavond laten merken hoe "sterck" we zijn. Komende uit een crisis, onderdeel van booming Brabant, de tweede economie, liggend aan het Schelde Rijn kanaal, de A4 en omgeven door zeeklei zand in een landschap van allure, met de historie nog zo tastbaar en aanraakbaar als humuslaag voor de komende generatie; de jongeren van nu die zo belangrijk zijn als medicijn tegen de vergrijzende samenleving.

We zijn een complete middelgrote gemeente. Wat is er hier niet? Onderwijsinstellingen voor basis, bijzonder, voortgezet, technisch middelbaarberoepsonderwijs en ja ook HBO en WO projecten. Spoor, water, wegen en goed openbaar vervoer. Gezondheidsinstellingen, sport, cultuur, horeca, winkels, wijkvoorzieningen, woonwijken die worden opgeknapt. Een oplevende economie, maintenance, logistiek en biobased projecten en een kansrijke vrijetijdseconomie.

Een bevolking die gehecht is aan deze gemeente en uitloopt bij: de samenloop voor hoop, de roparun, de vastenavend, de jeugdmonumentendag, de monumentenloop, de avondvierdaagsen in Bergen op Zoom en Halsteren en ga zo maar door. Wie maken dat dan weer mogelijk? Vrijwilligers, scholieren, scouting. En ja, ook de gemeenteraad met subsidie.

Subsidies voor opknappen van de binnenstad en het landschap van allure en het subsidiëren van sport cultuur, zorg- en maatschappelijke voorzieningen. Dat alles heeft de crisistijd doorstaan.

Hoeveel meer zegeningen kan je als provinciestadje wensen? De vraag is: hoe maken we van dit beloftevolle DNA een hernieuwingsagenda voor de toekomst.

Wijzen met je vinger naar de unieke infrastructuur zoals een Poppodium waar studenten en vrijwilligers het beste proberen te bereiken onder het mom van concurrentievervalsing is te kort door de bocht.

Haal De Maagd, het Markiezenhof, de straatstenen, gebouw T, het CKB, sportvoorzieningen, de honderdduizenden euro's en andere subsidies voor evenementen, de weekmarkt, weg en kijk dan wat er over blijft voor de horeca en de middenstand.

Wees fier op wat we met gemeenschapsgeld overeind kunnen houden, wees fier op de miljoenen de Bergse Burgerij heeft opgehoest voor bijvoorbeeld een miljoenen kostende bestrating in de binnenstad. Wees fier op wat deze middelgrote gemeente deed, doet en zal doen om met weinig middelen het beste eruit te halen.

Terug naar die trots: zolang ons eigen carillon in de Peperbus in het toeristenseizoen niet een minimaal keer per uur het Merck toch hoe Sterck speelt, ooit de begintune van de wereldomroep, de melodie die iedere wereldburger nog steeds verbindt met Bergen op Zoom, dragen we die trots nog onvoldoende uit en is er "werck aan de winckel".

Voorzitter, daarmee kom ik op: Wat voor stad wil je zijn? Een stad die er maar niet aan uitkomt om een toekomstvisie van twee kantjes te schrijven en ondertussen doormoddert op een toekomstvisie uit 2007? Er verandert zoveel dat je de toekomstvisie als raad ieder jaar tegen het licht zou moeten houden en bijstellen naar de kansen van dat moment.

De VVD zal via het presidium voorstellen om de toekomstvisie jaarlijks te agenderen voor een evaluatie door de raad. Want we schreeuwen om meer economische kracht in het belang van werkgelegenheid en vitaliteit maar draaien op een visie uit het stadsarchief. De duurzaamheidsagenda, de infrastructuur, de werkloosheid, enfin alles heeft ons al ingehaald.

Wat voor stad wil je zijn? Ik zei het al in mijn inleiding haal de kunstinstellingen weg. Hoeveel meer klanten trek je dan? Dit brengt me naar de het dossier gebouw T. Ja, het had eerder bekend moeten zijn dat er financiële problemen zijn. Ja, het is een unieke voorziening met verbindingen naar jong en oud en het MBO onderwijs. En ja, we gaan geen blanco cheque uitdelen zodat er geen uitdaging blijft voor gebouw T om de exploitatie te verbeteren.

En ja, hoe snel heeft gebouw T naam en faam verworven. En ja, er moet iets gebeuren aan de bestuursopzet. Maar welke jonge organisatie die zo veel presteert met betrekkelijk weinig middelen en veel vrijwilligers en met de financiële steun van ROC west Brabant en die nu zo met de billen bloot gaat, verdient het niet om in haar tweede lustrum te bewijzen dat met noodzakelijke extra steun het beter kan. Een blanco cheque? Nee! Maar wel een overbruggingssubsidie in afwachting van een verbeterplan.

Wat voor stad wil je zijn? Het onderwijs is een belangrijke schakel voor die vitaliteit. In 2012 heeft de raad bij motie besloten onze gemeente voortaan als onderwijsstad te profileren. Wij willen de wethouder vragen om toe te zeggen dat zij met een uitwerking komt om het label Onderwijsstad in het stadsvaandel meer zichtbaar te maken.

Er wordt door de provincie erkend dat de middelgrote steden zoals Bergen op Zoom een belangrijke schakel zijn in de economie van Brabant. Zoals ik in mijn inleiding al zei: wij zijn zo'n complete gemeente in de Brabantse stedenrij. We moeten ons daar wel goed van bewust zijn en ook het besef hebben dat we daarbij de poort naar Zeeland en Vlaanderen zijn. En via de Schelde Seine verbinding en Vliegbasis Woensdrecht straks naar meer. Laten we dat uitdragen en uitventen. En laten we ons aansluiten bij die agenda’s die ons zo in de schoot worden geworpen.

De wijkhuizen houden momenteel de gemoederen bezig. Geprivatiseerde wijkhuizen hebben bewezen dat wijkhuizen zonder subsidiekraan levensvatbaar zijn. Er zijn zoveel locaties waar activiteiten ontplooid kunnen worden. De cafeetjes met een biljart moeten sluiten, maar volgens oud recept moet de biljarttafel in het wijkhuis gesubsidieerd blijven. Het komt ons wat krom voor. VVD wil best meekijken naar de Korenaere en laten onderzoeken wat er nog mogelijk is, maar er moet een garantie zijn dat de Ooitas en de Moerkens niet in de problemen gaan komen. Dat is niet juist naar de durfondernemers die deze wijkhuizen op eigen kracht draaiende houden.Dat staat ook zo verwoord in de motie.

Voorzitter, de hondenbelasting is bij 4600 huishoudens en baasjes een doorn in het oog. Het wordt nu echt tijd om deze middeleeuwse tolheffing langzamerhand af te bouwen. Met geleidelijke stappen in 5 jaren kan deze naar nul en daar heeft niemand last van. Maar wel veel plezier. We kunnen dat beetje onderhoud best meenemen in de normale onderhoudsroutes. De kolderieke poepscooter kan naar het rariteitenkabinet omdat het gros van de mensen de hondendrol netjes opruimt.

De VVD doet vandaag de handreiking om vanuit haar bestuurlijke verantwoordelijkheid zich constructief op te blijven stellen met oor en oog voor alles wat bijdraagt aan de gemeente die we willen zijn. Dat doen we vanuit het principe samenwerking in de raad en met respect naar goede constructieve voorstellen.

Op diverse momenten heeft de raad het "Merk toch hoe Sterck" getoond. Bij het herstelplan Binnenstad, bij Philip Morris, de asielzoekers en de strijd voor sluiting van de oude kerncentrales bij Doel. Daar is de VVD fractie fier op.

Gisteren mocht ik namens de raad het woord voeren bij Omroep Brabant in het programma "Onder Ons". Dat je dat vertrouwen krijgt, toont de kracht van deze gemeenteraad.
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT