• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Straatverlichting Steenbergseweg, rotonde Wouwseweg


door Joost Pals, maandag 19 september 2016
straatverlichting
Begin dit jaar brachten o.a. Jeugdraad en Dorpsraad Halsteren samen met de gemeenteraad en de wethouders Kammeijer en Van der Velden een bezoek aan de Steenbergseweg. Het ontbreken van straatverlichting langs de fietspaden aan de Steenbergseweg werd door alle aanwezigen als een belangrijk gemis ervaren. Ook de wenselijkheid van een rotonde ter vervanging van de verkeerslichten bij de Wouwseweg werd benoemd. VVD-raadsleden Rian Govers en Joost Pals informeren bij het college van B & W naar de stand van zaken en vragen om meer actie.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: Straatverlichting Steenbergseweg, rotonde Wouwseweg

Geacht College,

Reeds meerdere malen is er vanuit de gemeenteraad, waaronder door onze fractie, aandacht gevraagd voor de weginrichting van de Steenbergseweg, Halsterseweg en rotonde Wouwseweg.
Op de Braderie Halsteren dit weekend werd nog maar eens bevestigd dat deze onderwerpen zeer leven onder de Halsterse medebewoners. Menig voorbijganger haalde dit aan en was benieuwd naar de ontwikkelingen.

Op 13 januari 2016 brachten de Jeugdraad, Dorpsraad Halsteren, Fietserbond en gemeenteraad samen met de wethouders Kammeijer en Van der Velden een bezoek aan de Steenbergseweg. Het ontbreken van straatverlichting langs de fietspaden aan de Steenbergseweg werd door alle aanwezigen als een belangrijk gemis ervaren. Ook de wenselijkheid van een rotonde ter vervanging van de verkeerslichten bij de Wouwseweg werd benoemd.

Per brief van 3 mei 2016 gaf uw college nadere informatie, waarbij aangegeven werd dat over de straatverlichting werd gesproken met de beheerder van het openbare verlichtingsnet, Enexis. Een terugkoppeling over de uitkomst hiervan hebben we nog niet mogen vernemen.

In dezelfde brief werd aangegeven dat de aanleg van een rotonde mogelijk is en dat de kosten globaal geraamd werden op 500.000 euro. Ook werd aangegeven dat de provincie hierbij zou kunnen bijdragen voor maximaal 206.000 euro. Met 110.000 euro aan kosten in geval van vervanging door verkeerslichten, geeft dat een verschil van 184.000 euro waarvoor uw college niet in staat was om een dekking te kunnen voorstellen.
Bij de behandeling van het 1e Concernbericht in juni 2016 is toegezegd een bijeenkomst te beleggen over de rotonde Steenbergseweg/Wouwseweg. Hiervoor is na 3 maanden helaas nog geen concrete datum vernomen.

Conform artikel 39 van het reglement van orde stellen we u de volgende vragen:

- Graag ontvangen we een toelichting op de stand van zaken met betrekking tot de realisatie van straatverlichting langs de fietspaden aan de Steenbergseweg. In het bijzonder wanneer dit in gebruik genomen kan worden.
- Graag verzoeken we om op korte termijn een datum in te plannen ten aanzien van de bijeenkomst over de rotonde Steenbergseweg/Wouwseweg.
- Uw brief van 3 mei 2016 eindigde met de opmerking dat voor de 184.000 euro geen dekking aanwezig is. Welke mogelijkheden heeft u in de tussentijd op een rij kunnen zetten, mede om een desinvestering van 110.000 euro in nieuwe verkeerslichten te kunnen voorkomen?

Namens de VVD-fractie,

Joost Pals
Raadslid

Rian Govers
Raadslid
 
   
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT