• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Verkeersveiligheid fietspad Tholenseweg (65000.nl)


door Rian Govers, vrijdag 4 november 2016
Tholenseweg, betonbanden
De betonbanden langs de Tholenseweg en de drempels in de 30km-zone aldaar zijn zeer slecht zichtbaar, zeker nu ook het blad valt. VVD-raadslid Rian Govers kaart deze onveilige verkeerssituatie aan bij het college van B & W.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: Verkeersveiligheid fietspad Tholenseweg (65000.nl)

Geacht College,

Via onze website www.65000.nl vragen we aan alle inwoners van Bergen op Zoom om tips en suggesties te geven om van Bergen op Zoom een nog mooiere gemeente te maken. Door het aanpakken van kleine of grote zaken. Of het nu gaat om rommel in de openbare ruimte, efficiënt omgaan met gemeenschapsgeld of verkeersveiligheid.

Op die manier ontvingen we de suggestie om iets te doen aan de fietsveiligheid langs de Tholenseweg.
Inmiddels is het seizoen buiten alweer zover dat de bladeren massaal van de bomen vallen. Het fietspad langs de Tholenseweg ligt zo’n 10 cm lager dan de weg zelf. Het fietspad wordt afgescheiden van de rijweg door betonbanden, zgn. 'varkensruggen', waardoor het afgevallen blad blijft liggen / niet meer zo gemakkelijk weg waait. De vele bladeren in combinatie met regenbuien zorgen voor een spekglad wegdek.
Ik roep hierbij in uw herinnering dat 9 november 2015 daardoor een ongeval plaatsvond doordat een scooter en/of fietser uitgleed en dus met elkaar in botsing kwamen.
Met de huidige weginrichting zijn extra veegbeurten in deze tijd van het jaar noodzakelijk.

In 2002 is de Tholenseweg in het kader van de verkeersveiligheid ingericht naar de normen van Duurzaam Veilig voor het buitengebied. Er is toen besloten het wegprofiel aan te passen. Het profiel, met een hoofdrijbaan en aan beide zijden aanliggende fietspaden, is gewijzigd in een profiel met zuidelijk een hoofdrijbaan en noordelijk een vrij liggend fietspad in twee richtingen. Het doel was verhoging van de verkeersveiligheid, die op twee manieren wordt nagestreefd, namelijk:
- het langzaam verkeer zou middels de fysieke scheiding meer bescherming worden gegeven én
- door een versmalling van de hoofdrijbaan is de snelheid voor het gemotoriseerd verkeer verlaagd naar 60 km/u.

De maatregelen die werden genomen waren toen geheel conform Duurzaam Veilig.

Inmiddels zijn we 14 jaar verder. Hoe zijn nu de ervaringen? Is er al eens een evaluatie opgemaakt? Is het gewenste doel bereikt? Zijn de normen van Duurzaam Veilig voor het buitengebied inmiddels gewijzigd of nog identiek aan 2002?
Die 'varkensruggen' zijn inmiddels onduidelijk zichtbaar. Destijds waren die om en om wit geschilderd maar daarvan is niet veel meer over. Inritten zijn slecht zichtbaar. Iemand die ter plaatse niet bekend is raakt gemakkelijk de betonband omdat die bij regen en in het donker vrijwel onzichtbaar geworden is. Zie bijgaande foto’s.
Tevens zijn die betonbanden 'schijnveiligheid'. Als een fietser met een trapper de betonband raakt en valt, ligt de fietser op de rijbaan (praktijk voorbeeld!).
Als een tractor of een groot landbouwwerktuig of een vrachtwagen elkaar moeten passeren is uitwijken niet mogelijk. Er heeft al diverse malen een auto met de bodem op de betonband gestaan. Zowel auto’s als fietsers als bromfietsers kunnen geen kant uit, zitten als ratten in de val.

Zoals u weet, heeft onze fractie bedenkingen bij het enorme aantal drempels en het twijfelachtige effect daarvan op de verkeersveiligheid in veel situaties.

Los daarvan zijn de drempels in de 30 km zone op de Tholenseweg voor de weggebruiker ronduit slecht zichtbaar. Zeker als iemand ter plekke niet bekend is, geeft dat een verkeersonveilig effect. Enige tijd geleden zijn ze opnieuw geschilderd maar dit heeft niet het gewenste effect opgeleverd
Natuurlijk is het zo dat dit deel van de Tholenseweg een 30km zone is, maar dan nog is het de bedoeling dat een drempel goed zichtbaar is. Juist dat zorgt ervoor dat weggebruikers de snelheid zullen matigen.

Uw reactie op deze brief zal worden geagendeerd in de komende vergadering Stad en Ruimte. Een schriftelijke reactie voor die tijd zien wij met belangstelling tegemoet.

Namens de VVD-fractie,

Rian Govers - Gabriëls
Raadslid
 
   
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT