• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Blijverslening voor levensloopbestendige woningen


door Barry Jacobs, maandag 28 november 2016
blijverslening - langer thuis blijven wonen
Nu ouderen steeds langer zelfstandig thuis wonen, neemt ook de behoefte om woningen levensloopbestendig te maken toe. Het financieren van noodzakelijke aanpassingen is vaak niet eenvoudig. VVD-raadslid Barry Jacobs pleit voor de invoering van de 'blijverslening', een initiatief dat wordt mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: blijverslening ouderen

Geacht College,

Nu ouderen steeds langer zelfstandig thuis wonen, neemt ook de behoefte om woningen levensloopbestendig te maken toe. Het financieren van noodzakelijke aanpassingen is vaak niet eenvoudig. Veel ouderen met een koopwoning hebben weliswaar een groot deel van hun hypotheekschuld reeds afgelost, maar dit vermogen zit ‘vast’ in het huis. Sinds kort bieden een aantal gemeenten in Nederland daarom een blijverslening aan. De VVD-fractie is van mening dat deze lening ook voor ouderen in Bergen op Zoom beschikbaar moet komen.

Een blijverslening is vergelijkbaar met een starterslening en wordt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) beschikbaar gesteld aan gemeenten. Gemeenten bepalen vervolgens zelf de voorwaarden voor het verstrekken van de lening. Bij verkoop van de woning krijgt de gemeente het geleende bedrag terug om het vervolgens opnieuw in te kunnen zetten.

De VVD-fractie vindt dat we niet vanuit kwetsbaarheid en beperkingen naar ouderen moeten kijken, maar ons veel meer moeten richten op wat ze wel kunnen. Het financieren van aanpassingen aan de woning met een blijverslening ondersteunt dit.

Conform artikel 39 R.v.O. hebben wij de volgende vragen voor u:

- Bent u bekend met de blijverslening die door het SVn beschikbaar wordt gesteld aan gemeenten?
- Vindt u ook dat deze lening in belangrijke mate bij kan dragen aan het langer zelfstandig thuis wonen en het in voldoende mate beschikbaar hebben van levensloopbestendige woningen in onze gemeente?
- Hoe sluit volgens u deze lening aan op de visie en de uitgangspunten in de nota Sociaal Domein: Samen leven, Samen doen?
- Welke mogelijkheden ziet u de blijverslening ook aan te bieden aan ouderen in onze gemeente? Binnen welke termijn kan dit gerealiseerd worden?

Wij zien uw beantwoording graag mondeling tegemoet in de commissie M & M van december.

Namens de VVD fractie,

Barry Jacobs, Raadslid
 
   
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT