• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Raad steunt motie voor rotonde Steenbergseweg


door Rian Govers, zaterdag 28 januari 2017
rotonde schoolstraat steenbergseweg
Afgelopen donderdag steunde een meerderheid van de gemeenteraad een motie van VVD, CDA en GBWP om het het kruispunt Steenbergseweg-Schoolstraat-Wouwseweg te vervangen door een rotonde. Het college beloofde dat de rotonde in het 1e kwartaal 2019 is gerealiseerd.

Naast genoemde partijen steunde ook de PvdA deze motie. Lijst Linssen, D66, BSD en GroenLinks stemden tegen.

Hieronder kunt u de bijdrage van VVD-raadslid Rian Govers in de raadsvergadering van 26 januari lezen.

   
Tijdens de fietstocht in januari 2016 van diverse leden van de gemeenteraad, de jeugdraad, de dorpsraad Halsteren, de fietserbond en het college werd o.a. de verlichting van de fietspaden langs de Steenbergseweg en de veiligheid en doorstroming op het kruispunt Schoolstraat / Wouwseweg met de Steenbergseweg aan de orde gesteld.

Die verlichting is inmiddels in orde en op 21 december 2016 officieel in gebruik genomen door wethouder V.d. Velden. Nu de VRI (verkeersregelinstallatie) c.q. het kruispunt nog.

Op 13 oktober jongstleden heeft het college ons een brief gestuurd, U16-056492, met daarin de melding dat een rotonde ongeveer 184.000 euro extra investering zou kosten. Zo’n onoverkomelijk bedrag is dat nou ook weer niet op een totale begroting van 200 miljoen euro.
En er zou nader onderzoek gedaan worden. Dat onderzoek is uitgevoerd door CMW bv en in de beeldvormende vergadering 2 van 16 november jongstleden hebben we over de onderzoeksresultaten een presentatie gekregen. Dhr Walboomers van CMW meldde dat een rotonde wel mogelijk is, maar dat de aansluiting van de Parallelweg moeilijk is.

Tijdens de beeldvormende vergadering is tevens gemeld dat als de raad een voorstel wenst, we dit zelf kunnen agenderen. Daarom ligt deze motie hier nu voor. Immers de VRI is afgeschreven èn versleten. Bovendien ervaren vele inwoners het kruispunt als onveilig!
Voor de fietsers is meer veiligheid en duidelijkheid wenselijk. De rotonde zoals die aan de Beeklaan / Steenbergseweg ligt, past precies op deze locatie. Als de Parallelweg niet aangesloten hoeft te worden, is er zelfs geen extra grondverwerving noodzakelijk.
Voorzitter, wat vinden de omwonenden ervan?
De VVD fractie heeft onder de bewoners van de Parallelweg een enquête uitgezet en naar de voorkeur voor òf een rotonde òf de huidige situatie met een nieuwe VRI gevraagd. En of men er bezwaar tegen zou hebben als de Parallelweg niet meer aansluit op de Schoolstraat. We hebben enthousiaste reacties ontvangen van inwoners die het waarderen om vooraf bevraagd te worden. Van de ontvangen reacties kiest maar liefst 83%! voor de aanleg van een rotonde.
De motivatie is veiligheid, immers de snelheid op de Steenbergseweg gaat eruit en de andere rotondes in de Steenbergseweg functioneren goed. Tevens hebben we goede ideeën aangedragen gekregen zoals bijvoorbeeld om de Parallelweg éénrichtingsverkeer te maken vanaf de Schoolstraat tot de Kapelaan Molstraat. Misschien is alleen een afrit vanaf de rotonde naar de Parallelweg nog wel mogelijk? Ook werd er aandacht gevraagd voor de ophaaldiensten van Saver en de bereikbaarheid voor de hulpdiensten zoals brandweer en ambulance. Indien gewenst delen we de opgehaalde informatie graag met het college.
 
   
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT