• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Snel internet in het buitengebied


door Joost Pals, zondag 19 maart 2017
snel internet
Al in 2014 sprak Bergen op Zoom de ambitie uit om zo snel mogelijk breedbandinternet te realiseren in het hele buitengebied. De VVD Bergen op Zoom is daar groot voorstander van. De Regio West-Brabant onderschrijft dat sinds 2015. VVD-raadsleden Joost Pals en Rian Govers informeren bij het college van B & W wanneer dat nu eindelijk gaat gebeuren en wat 'zo snel mogelijk' dan betekent. Bij burgers en bedrijven zijn immers wel verwachtingen gewekt.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: snel internet in het buitengebied

Geacht College,

Zoals u weet, is de VVD warm pleitbezorger van de aanleg van glasvezelinternet in het buitengebied. Niet voor niets hebben we daarover in het raadsprogramma (juli 2014) opgenomen, dat de gemeenteraad van het college verwacht dat het samen met stakeholders de mogelijkheden onderzoekt om zo snel mogelijk invulling te geven aan breedbandinternet. In het collegeprogramma heeft u deze ambitie overgenomen.

Ook de Regio West-Brabant sprak al op 30 juni 2015 uit dat het de eerste Brabantse regio wil worden met een glasvezelnetwerk in het hele buitengebied. “De colleges van burgemeester en wethouders van de West-Brabantse gemeenten zetten vol in op de realisatie van glasvezel in het buitengebied”, zo luidde het.

Bij de begrotingsbehandeling in november 2016 is in meerdere West-Brabantse gemeentes een motie aangenomen om te benadrukken dat de gemeenteraden ernst is met het realiseren van breedbandinternet in het buitengebied. In de motie ligt de opdracht dat “ook de huishoudens in het buitengebied z.s.m. beschikking hebben over snel internet”.

Allerlei overheden die al jaren roepen dat er “zo snel mogelijk” snel internet moet worden gerealiseerd in het buitengebied. Overheden die daarmee ook verwachtingen wekken bij burgers en bedrijven. Maar vervolgens niet de daad bij het woord voegen.

Conform artikel 39 van het reglement van orde stellen wij u de volgende vragen:

- Welke activiteiten zijn er sinds het vaststellen van het raadsprogramma (juli 2014) op bestuurlijk en ambtelijk vlak vanuit de gemeente Bergen op Zoom ondernomen ten behoeve van de realisatie van snel internet in het buitengebied? Graag een gedetailleerd overzicht.

- Idem aan voorgaande vraag, maar dan de inspanningen die op dit vlak zijn verricht vanuit de Regio West-Brabant. Ook deze organisatie belijdt immers met de mond dat het snel internet als ambitie neerzet.

- De Regio West-Brabant heeft een coördinerende rol inzake snel internet. Wat heeft uw college hiervan mogen ervaren? Omgekeerd, welke input heeft uw college richting de Regio geleverd?

- Wat is de stand van zaken ten aanzien van de motie RMO16-0027 inzake de aanleg van glasvezelkabel in het buitengebied?

- Vanuit de context dat we als gemeente reeds in 2014 de ambitie hebben neergezet om het buitengebied “zo snel mogelijk” willen voorzien van snel internet en deze ambitie in 2015 is overgenomen door de Regio West-Brabant, verwacht u dat deze ambitie nog in 2017 gerealiseerd zal kunnen worden? Zo niet, wanneer dan wel en wat is in dat geval de betekenis van de uitdrukking “zo snel mogelijk”?

- Mabib (Maatschappij voor Breedband Internet Brabant) heeft op een eerder moment afgezien van provinciale middelen. Daarmee is er minder sturing mogelijk op de locaties waar breedbandinternet wordt gerealiseerd. Hoe gaat u om met dit gegeven, teneinde te voorkomen dat niet alle gebieden van snel internet worden voorzien?


Namens de VVD-fractie,

Joost Pals
Raadslid

Rian Govers
Raadslid
 
   
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT