• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Bergen op Zoom campervriendelijk


door Barry Jacobs, woensdag 30 augustus 2017
Campertoerisme neemt flink in populariteit toe. VVD-lijsttrekker Barry Jacobs roept het college van B & W op om Bergen op Zoom op de kaart te zetten als campervriendelijke gemeente en daarbij samen te werken met campings, lokale middenstand en andere gemeenten in de regio.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: Bergen op Zoom campervriendelijk

Geacht college,
De afgelopen vijf jaar is het aantal campers in Nederland met ruim 25% gestegen tot meer dan 100 duizend geregistreerde voertuigen. In Europa ligt het totaal op ruim 2 miljoen campers. Campertoeristen hebben een bovengemiddeld inkomen en besteden tijdens een vakantie gemiddeld 60 tot 95 euro per dag, voornamelijk aan brandstof, overnachtingen, boodschappen, winkelen en uit eten gaan. Investeren in deze vorm van toerisme biedt daarom kansen voor de lokale middenstand, campings en onze gemeente, maar vraagt wel om een goede onderlinge afstemming. Namens de VVD wil ik het college oproepen om meer te doen aan het op de kaart zetten van Bergen op Zoom als campervriendelijke gemeente.
Op dit moment zijn er een slechts een beperkt aantal locaties waar je als campertoerist in onze gemeente terecht kunt. Naast een aantal particuliere campings/camperplaatsen, zijn er door de gemeente camperplaatsen zonder voorzieningen aan De Boulevard gerealiseerd. Je mag hier maximaal 72 uur staan. Het is belangrijk om bij het onderscheid tussen plaatsen met en zonder voorzieningen stil te staan. Wanneer een gemeente plaatsen aanbiedt met bijvoorbeeld water en elektriciteit betreft dit een economische activiteit en kan dit gezien worden als oneerlijke concurrentie. De wet Markt en Overheid gaat hier specifiek op in, zo is een van de regels dat een product of dienst niet onder de kostprijs aangeboden mag worden.

Dit betekent niet dat je als gemeente niets kunt doen op het gebied van campervriendelijkheid. Er zijn genoeg aanbevelingen voorhanden waar we, wat onze fractie betreft, direct mee aan de slag kunnen:

• Zorg voor voldoende aanbod, variërend van speciale camperplaatsen op aantrekkelijke locaties tot plaatsen op een camping en camperpark. Daarbij moet er ook variatie zijn in prijs: zowel gratis als betaald, steeds met de juiste prijs-kwaliteitsverhouding.

• De omgeving van camperplaatsen moet aantrekkelijk zijn, bijvoorbeeld in de buurt van winkels, restaurants, stadscentra, in de buurt van natuur (kust en bos) en recreatieve voorzieningen.

• Werk samen met campings, de lokale middenstand en andere gemeenten in de regio.

• Probeer aan te sluiten bij internationale netwerken van camperaccommodaties en communiceer goed en via de juiste kanalen. Denk aan internet en forums, maar ook aan gidsen en tijdschriften.

De VVD ziet graag een vertaalslag van deze aanbevelingen naar de situatie in onze gemeente. We beschikken over meerdere goede locaties om plaatsen te realiseren. Met de camperplaatsen aan De Boulevards, pal naast de Binnenschelde en op loopafstand van de stad, hebben we al een perfect voorbeeld in huis. Wat ons betreft is uitbreiding, ook op andere locaties, bespreekbaar. Denk bijvoorbeeld aan de omgeving van Fort de Roovere of de Bergse Heide, welke campertoerist wil daar nu niet een keertje overnachten? Blijft staan dat het belangrijk is om te kijken hoe, in overleg met campings en andere ondernemers, op deze locaties het voorzieningenniveau voor campers verbeterd kan worden. Een elektriciteitsaansluiting, de mogelijkheid om op een centraal punt vers water bij te vullen en afvalwater te lozen, gecombineerd met een voorziening om een (klein) chemisch toilet te reinigen zijn de minimale zaken waar je als campervriendelijke gemeente aan moet denken. Laat dit bij voorkeur over aan marktpartijen, maar als daar onvoldoende animo voor is, aarzel dan niet om dit zelf - tegen kostprijs - aan te bieden.

Conform artikel 39 van het reglement van orde hebben wij de volgende vragen voor u:
- Deelt u onze mening dat investeren in campertoerisme kansen biedt voor de lokale middenstand, campings en onze gemeente?
- Bent u bereid om samen met de lokale middenstand, campings en de Brabantse wal gemeenten een toeristisch overleg/platform te organiseren met als doel de regio als campervriendelijk op de kaart te zetten?
- Is het (op korte termijn) mogelijk om het aantal parkeerplaatsen voor campers in de omgeving van de Binnenschelde uit te breiden en waar nodig te verbreden?
- Wat zijn de mogelijkheden om aan De Boulevard meer voorzieningen voor campers te realiseren, zoals in de brief genoemd? Kan de gemeente dit zelf oppakken, eventueel in combinatie met (uitbreiding van) faciliteiten bij of op het verharde gedeelte naast zwembad de Schelp? Wat zijn de mogelijkheden hier voor marktpartijen?
- Is het mogelijk om in de toekomst campervoorzieningen te koppelen aan de (nieuwe) jachthaven?
- Ziet u kansen om op andere locaties, zoals Fort de Roovere of de Bergse Heide, soortgelijke camperplaatsen te realiseren?
- Wat zijn volgens u mogelijkheden ter promotie van onze gemeente/regio als campervriendelijk en om aansluiting te vinden bij (internationale) netwerken van camperaccommodaties?

Het antwoord op onze brief ontvangen wij graag schriftelijk.

Namens de VVD-fractie,
Barry Jacobs,
lijsttrekker
 
   
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT