• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Europese regeling voor gratis WiFi


door Gertjan Huismans, vrijdag 15 september 2017
De Europese Unie wil gratis WiFi in kleine kernen mogelijk maken. VVD-fractievoorzitter Gertjan Huismans stelt aan het college van B & W voor om samen met Woensdrecht en Steenbergen gebruik te maken van deze middelen.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: Europese regeling voor gratis WiFi

Geacht College,

Gisteren vernamen wij via de media dat er een Europese regeling komt om gratis WiFi in in kleine kernen mogelijk te maken. We kennen de problemen met gebrekkige internetverbindingen in het buitengebied. Over de aanleg van glasvezel in het buitengebied heeft onze fractie al meermaals aan de bel getrokken. Met de moderne technieken en de aankomende 5G snelle internet verbindingen biedt deze opening van de EU mogelijk de sleutel om in een klap een dekkende internetvoorziening voor het gehele grondgebied van de gemeente te realiseren.
Het moge u bekend zijn dat de kabelexploitanten niet happig zijn om in onrendabele gebieden glasvezel aan te leggen. Niet alleen in onze gemeente maar ook bij onze Brabantse Wal gemeenten is dit een ook een issue, zoals bij Calfven.

Nu wij een samenwerkingsconvenant gaan afsluiten met Woensdrecht en Steenbergen zou dit een eerste mooie gelegenheid zijn om als Bergen op Zoom het initiatief te nemen om aanspraak te maken op deze EU regeling voor de gehele Brabantse Wal door een beroep te doen op deze Europese subsidie. En als dat niet niet vanuit die samenwerking snel kan vindt de lokale VVD fractie dat hier voor Heimolen, Halsteren en Lepelstraat en het buitengebied snel geacteerd moet worden om aanspraak te maken op deze Europese subsidieregeling omdat het om een regeling gaat waarbij geldt : wie het eerst komt wie het eerst maalt.

Dat brengt ons tot de volgende vragen.
1 bent u bekend met deze Europese regeling?
2 ziet u de urgentie in om snel een aanvraag in te dienen?
3 ziet u mogelijkheden om dit in Brabantse Wal verband aan te melden?
4 zo nee, ziet u mogelijkheden om voor het grondgebied van de gemeente op korte termijn een aanvraag te doen?

Wij verzoeken ons te beantwoorden conform art. 39 van het reglement.

Met vriendelijke groet,
Gertjan Huismans
Fractievoorzitter VVD
 
   
 
 

Aanverwante artikelen

 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT