• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen bevorderen


door Dominique Hopmans, woensdag 22 november 2017
   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: Opkomst Gemeenteraadsverkiezingen

Geacht College,

De afgelopen gemeenteraadsverkiezingen in 2014 toonden met een gemiddelde opkomst van 54% een bedroevend beeld voor de lokale democratie. De gemeente Bergen op Zoom zat hier met een treurige opkomst van 48,87% zelfs nog een stuk onder. Wij willen deze dalende trend graag keren, maar dat vergt een actieve(re) rol van de gemeente.

Citisens en de Universiteit van Tilburg hebben recentelijk onderzocht wat gemeenten kunnen doen aan opkomstbevordering. Daaruit blijkt dat er een enorme winst valt te behalen door slim gebruik te maken van social media: spoor inwoners bijvoorbeeld aan om te delen dat ze gestemd hebben, met een 'stemfie' of een leuke foto van het stembureau. Op deze wijze stimuleren mensen vervolgens ook elkaar om te gaan stemmen.

Een tweede aanbeveling is gericht op het verschaffen van voldoende informatie als gemeente: zorg ervoor dat je informatie over de verkiezingen en de partijen overzichtelijk en op de juiste plek hebt staan. Faciliteer de juiste stemhulp die voor iedereen, dus zowel voor jong als oud, toegankelijk is.

Tot slot blijkt het van enorm belang te zijn om mensen te herinneren aan dé dag. Uit het onderzoek blijkt dat een persoonlijke uitnodigingsbrief – waarin de burgemeester bijvoorbeeld uitlegt waarom stemmen zo belangrijk is – én een herinnering op de verkiezingsdag zelf vruchtbare manieren zijn om de opkomst te verhogen. Dit kan ook via facebook, waarbij mensen een herinnering ontvangen en kunnen delen dat ze gestemd hebben.

Conform artikel 39 van het reglement van orde hebben wij de volgende vragen:

- Welke maatregelen zijn er bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen genomen om de opkomst te verhogen en welke lering is daaruit getrokken?
- Welke maatregelen is het college van plan te nemen om de opkomst bij de aankomende verkiezingen op 21 maart 2018 te verhogen?
- Hoe kijkt het college aan tegen de aanbevelingen zoals hierboven benoemd?
- Is het college bereid meer gebruik te gaan maken van social media?
- Is het college bereid passende stemhulp te faciliteren voor iedereen?
- Is het college bereid een uitnodigingsbrief vooraf en herinneringsbrief op de dag zelf te versturen?

Een hoge opkomst staat voor een betrokken gemeenschap en een responsieve gemeente. Laten we ernaar streven op 21 maart 2018 niet onder, maar ver boven het gemiddelde opkomstpercentage te zitten. Dat kunnen de VVD en andere politieke partijen niet alleen: een proactieve gemeente is daarbij onontbeerlijk.

Het antwoord op onze brief ontvangen wij graag schriftelijk.

Namens de VVD-fractie

Dominique Hopmans, Duo-raadslid
Barry Jacobs, Raadslid
 
   
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT