• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Leukste binnenstad voor kinderen


door Barry Jacobs, vrijdag 5 januari 2018
Gouvernement
Maak van Bergen op Zoom de leukste binnenstad van Nederland voor kinderen. VVD-lijsttrekker Barry Jacobs doet het college van B & W de suggestie om de binnenstad te voorzien van verrassende speelelementen. Of wat te denken van een pianotrap bij de Maagd, of een doolhof op het Ravelijn!

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: Leukste binnenstad voor kinderen

Geacht College,

Bergen op Zoom wil de leukste binnenstad van Nederland worden voor kinderen. In de krant lezen we over het plan om een beroepenspeelplaats in het Gouvernement te vestigen. Deze invulling van het leegstaande pand wordt door onze fractie enthousiast ontvangen. Sterker nog we denken dat we een aantal goede ideeën hebben om, naast pratende vuilnisbakken, als gemeente meer te doen aan het zijn van de leukste binnenstad voor kinderen. We hopen dat we met onze suggesties eraan bijdragen dat we met recht de positie van leukste binnenstad voor kinderen kunnen claimen.

Afgelopen zomer was ondergetekende met zijn gezin op vakantie in Noorwegen. Als je met jonge kinderen reist, dan valt het al snel op wanneer een stad werk heeft gemaakt van het nodige vermaak in de openbare ruimte voor kinderen. Het zijn niet de standaard schommels en klimrekken die opvallen, maar meer de verrassende speelelementen gericht op de fysieke ontwikkeling van kinderen. Zonder merknamen te noemen, kun je denken aan evenwichtsoefeningen en bijvoorbeeld ingegraven trampolines. Maar er zijn meer voorbeelden te noemen, waarbij kinderen op een leuke manier worden uitgedaagd. Wat te denken van een pianotrap bij de Maagd, levensgroot schaken op het Thaliaplein, een doolhof op het Ravelijn, of een fotomoment als Markies en Markiezin in het Markiezenhof? In samenwerking met ondernemers en de VVV zouden we huidige en nieuwe kinderarrangementen beter kunnen promoten en bijvoorbeeld de speurtocht in de binnenstad laten aansluiten bij de nieuwe ontwikkelingen.

Een goed voorbeeld in de Bergse binnenstad zijn de fonteintjes bij de dikke boom. Dikke pret voor de
allerkleinsten om net niet nat gespetterd te worden, wanneer je onder de waterstralen door naar papa en mama rent. Niet alleen het Gouvernementsplein moet kinderen uitnodigen om er te komen spelen. Wij zouden graag zien dat er in onze binnenstad meer van dit soort plekken gecreëerd worden, waarbij
winkelende ouders even op adem kunnen komen en kinderen hun energie kwijt kunnen. U merkt het al deze brief is geschreven door een ervaringsdeskundige. Tot slot zouden wij graag zien dat bij onze eerder geopperde ‘pleisterplaats’ voor ouderen, ook de nodige luiers voor de allerkleinsten verschoond kunnen worden. Ook de combinatie met een openbaar toilet zou niet misstaan.
Conform artikel 39 van het reglement van orde hebben wij de volgende vragen:

- Bent u het met ons eens dat er meer gedaan kan worden om de (gehele) binnenstad aantrekkelijk te
maken voor (ouders met) kinderen?
- Welke mogelijkheden ziet u om op meer locaties in en om de binnenstad speel- en spelelementen voor kinderen aan te brengen? Wat vindt u van de suggesties die wij aandragen?
- Welke mogelijkheden zijn er om de F!TFabriek bij de uitwerking van deze plannen te betrekken, om met speelelementen zo goed mogelijk in te spelen op de fysieke ontwikkeling van kinderen?
- Welke andere partners, zoals bijvoorbeeld de muziekschool of sportverenigingen, zouden hierbij betrokken kunnen worden?
- Wat schat u in dat de kosten zijn van het aanbrengen van het nodige vermaak in de openbare ruimte voor kinderen? Wat is het minimale bedrag dat u nodig heeft om dit op meer locaties te realiseren?
- Welke samenwerking ziet u hier met horeca/ondernemers in de binnenstad? Kunnen gelden vanuit het ondernemersfonds/Bi-Zone hiervoor aangewend worden?
- Is het mogelijk om een openbaar toilet te koppelen aan de ontwikkeling van een pleisterplaats voor
ouderen in de binnenstad? Uiteraard met daarbij de nodige voorzieningen voor ouders met jonge
kinderen? Zijn er al ontwikkelingen te melden over de realisatie van een pleisterplaats in de binnenstad?

Op naar de kindvriendelijkste binnenstad van Nederland en misschien zelfs wel meer dan dat. Het
antwoord op onze brief ontvangen wij graag schriftelijk.

Met vriendelijke groet,

Namens de VVD-fractie,

Barry Jacobs
Lijsttrekker
 
   
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT