• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Incident A4 met vrachtauto frituurvet


door Gertjan Huismans, zaterdag 6 januari 2018
De brand van een vrachtauto met frituurvet op de A4 bij Halsteren wijst er nog maar eens op dat de inwoners van Halsteren en Bergen op Zoom bij calamiteiten als ratten in de val komen te zitten. VVD-fractievoorzitter Gertjan Huismans bevraagt het college van B & W over de noodscenario's bij dergelijke calamiteiten.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Incident A4 met vrachtauto frituurvet.

Geacht College,

Het incident met een brandende vrachtauto met frituurvet op de A4 bij Halsteren is niet onopgemerkt gebleven voor vele weggebruikers. Het heeft geleid tot een langdurige afsluiting van de snelweg die tot ver in de middag heeft geduurd en tot grote verstoppingen in de verre regio heeft geleid. Zoals vaker gebeurt leiden ongelukken op de A4 tot grote verstoppingen op de lokale wegen zodra de snelweg wordt geblokkeerd. Via de oude Zeeuwse Weg zoekt het verkeer
zich een weg via de lokale wegen met alle gevolgen van dien.
We hebben als lokale VVD al vaker aandacht gevraagd voor de bijzondere situatie dat Bergen op Zoom ligt opgesloten tussen het water en de snelweg met weinig alternatieven voor crisissituaties. We hebben daarom ook gevraagd om een betere noordelijke ontsluiting van de Theodorushaven. We ontberen een grote rondweg maar hebben wel een mogelijkheid om in dit soort situaties het verkeer via de Markiezaatsweg en de van Konijnenburgweg of de van Gorkumweg en de randweg Zuidwest. Uiteindelijk zal er een extra noordelijke ontsluiting via de Thoolse Brug moeten komen door een noordelijke bypass-ontsluiting te creëren naar de A4.Daarmee wordt voorkomen dat het verkeer volledig komt vast te zitten op de lokale wegen en ook vrachtverkeer met gevaarlijke stoffen dwars door de wijken gaat rijden.
We mogen ons in ons handen knijpen dat het in dit geval ging om frietvet, maar er rijden dagelijks vrachtwagens met vele tonnen chemische lading over de A4 op slechts enkele meters van de bewoners van bijvoorbeeld wijk Oost. Je moet er niet aan denken welke gevolgen een dergelijk ongeluk kan hebben voor de veiligheid van de inwoners en de bereikbaarheid van het Ziekenhuis. Niet voor niets heeft de VVD met succes de kar getrokken in het open houden van de afslag naar Huijbergen terwijl Rijkswaterstaat deze wilde sluiten en het openhouden van de Antwerpsestraatweg en de Wouwseweg toen het idee van de verkeersdeskundigen was dat de Rooseveltlaan dé hoofduitgang uit de stad zou moeten worden. Inwoners van Halsteren en Bergen op Zoom kunnen als ratten in de val komen te zitten bij calamiteiten omdat ze geen kant op kunnen nog afgezien van de schade voor de bedrijven.

Wij hebben graag antwoord op de volgende vragen;

1 Bent u van mening dat er voldoende alternatieven zijn voor verkeersafwikkeling bij calamiteiten.
2 Wat zeggen de verkeersberekeningen over ernstige calamiteiten op de snelweg over de gevolgen voor de verkeersafwikkeling
3 Welke noodscenario’s bestaan er voor evacuatie van de omgeving bij dit soort calamiteiten.
4 Worden chemische transporten toegestaan door de gemeente om het verkeer af te leiden.
5 Bent u het met ons eens dat de geografische ligging (opgesloten tegen de A4) van de gemeente aanleiding moet zijn om met Rijkswaterstaat op zoek te gaan naar meerdere ontsluitingen richting de A4.
6 Bent u bereid om in dit kader opnieuw te kijken naar de versmalde Markiezaatsweg. (Al eerder vroegen we aandacht voor de mensen op de Bergse Plaat die niet uit de wijk kunnen bij calamiteiten vanwege de beperkte capaciteit van de Markiezaatsweg. Deze weg was ooit bedoeld als tweebaansweg en is ernstig versmald.)
7 Wat is uw plan om het vrachtverkeer te ontmoedigen om door de Glymesstraat, Boutershemstraat en de Auvergnestraat te rijden ook buiten crisissituaties.

Wij zijn van mening dat er meer focus moet komen op de verkeersinfrastructuur om voorbereid te zijn op calamiteiten, de toenemende verkeersdrukte en risico’s op de A4 en de bijzondere situatie waarbij de inwoners als ratten in de val kunnen komen te zitten. Het afknijpen van de hoofdwegen helpt daar niet bij.
Wij verzoeken u ons te antwoorden conform artikel 39 van het reglement.

Gertjan Huismans , Fractievoorzitter lokale VVD
 
   
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT