• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Verkeersveiligheid op 'black spots'


door Sander Buijs, maandag 15 januari 2018
RTL Nieuws heeft de verkeerslocaties in beeld gebracht met de meeste ongelukken. Voor de gemeente Bergen op Zoom gaat het om de kruising Halsterseweg-Randweg Noord, de Oude Stationsweg, de Antwerpsestraatweg en de Rooseveltlaan. VVD-duoburgerlid Sander Buijs en VVD-raadslid Barry Jacobs vragen het college welke maatregelen zijn getroffen en nog getroffen gaan worden om deze locaties veiliger te maken.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Bergen op Zoom, 15 januari 2018

Betreft: Verkeersveiligheid op Black Spots

Geacht College,

Nederland telt bijna 1200 rotondes, kruispunten en wegdelen waar in drie jaar tijd minimaal tien ongelukken zijn geregistreerd door politie en Rijkswaterstaat. Deze zogenoemde black spots bevinden zich door het hele land. De onderzoeksredactie van RTL Nieuws heeft deze black spots in kaart gebracht.

Binnen onze gemeente zijn vier locaties, waar de politie en Rijkswaterstaat minimaal tien ongelukken geregistreerd heeft tussen 1 januari 2014 en 31 december 2016. Het gaat om de meest recente cijfers, die in december 2017 openbaar zijn gemaakt.

Deze vier locaties zijn:
- Het kruispunt Halsterseweg, Randweg Noord;
- De Oude Stationsweg;
- De Antwerpsestraatweg en
- De Rooseveltlaan.

Het gaat hierbij expliciet om geregistreerde ongelukken. Het daadwerkelijk aantal ongelukken ligt waarschijnlijk hoger doordat veel ongelukken niet geregistreerd of gemeld worden bij de politie. Vooral de aanrijdingen waarbij fietsers betrokken zijn, ontbreken vaak in de registratie. Dit baart onze fractie zorgen.

De resultaten van het onderzoek roept de volgende vragen op bij onze fractie:

- Bent u bekent met het onderzoek van RTL Nieuws?
- Wat voor maatregelen zijn getroffen om ongelukken te voorkomen op deze gevaarlijke verkeerslocaties?
- Wat voor maatregelen gaat het college ondernemen om het aantal ongevallen op deze locaties te reduceren.

Graag zien wij een beantwoording, conform art. 39 RvO, tegemoet.

Namens de VVD-fractie,

Sander Buijs, duoburgerlid

Barry Jacobs, raadslid
 
   
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT