• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Zoveelste aanrijding Glymesstraat


door Gertjan Huismans, dinsdag 16 januari 2018
glymesstraat
Opnieuw vond er een ongeval plaats in de Glymesstraat. Nog maar één week nadat bewoners zijn komende inspreken over de verkeersveiligheid. VVD-fractievoorzitter Gertjan Huismans wil dat er maatregelen genomen worden, onder meer om het vrachtverkeer op deze route te verbieden. Tevens doet hij de suggestie om de voorrangsweg op te heffen en gelijkwaardige kruisingen met de zijstraten te maken.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: zoveelste aanrijding Glymesstraat

Geacht College,

Hedenavond heeft er wederom een ongeval plaatsgevonden in de Glymesstraat waar twee personenauto’s bij betrokken waren. Dit nog maar een week nadat de bewoners zijn komen inspreken in de beeldvormende vergadering om aandacht te vragen voor de vele ongevallen. Het komt ons vreemd voor dat deze route in het onderzoek van RTL niet is opgenomen als hotspot. Er gebeuren daar regelmatig ongelukken. Sander Buijs en Barry Jacobs schreven daar ook vandaag nog een brief over.

We zijn van mening dat de situatie onhoudbaar begint te worden. Soms zijn ook vrachtwagens bij ongevallen betrokken. Wat opvalt is dat de verlichting matig is en wordt belemmerd door bomen die bijna het gehele jaar groen blijven.
De kruispunten zijn onoverzichtelijk en vragen om duidelijke markering op het wegdek zoals dat wel meer gebeurt bij gevaarlijke kruispunten. Deze visuele markeringen zullen effect hebben op de snelheden. Ook kan het helpen om de voorrangsweg op te heffen en gelijkwaardige kruisingen met de zijstraten te maken.

Daarnaast vragen wij aandacht voor het vele vrachtverkeer dat dagelijks deze route neemt. Wij stellen voor om op deze route een milieuzone in te stellen met verbod voor vrachtverkeer. Immers bestemmingsverkeer is voor vrachtwagens aldaar niet nodig.
Zoals in in andere steden kan de handhaving eenvoudig door camera’s met kenteken herkenning worden ingesteld. Daarmee wordt een grote ergernis weggenomen en wordt de bewoners een berg uitstoot van fijnstof en zware uitlaatgassen bespaard. Immers er wonen heel veel mensen langs deze route. Het gezondheidsaspect en het milieu-aspect zijn zeker ook overwegingen om tot deze stap over te gaan.

Wij verzoeken u om voor de bijeenkomst van het bewonerscomité op 17 februari te reageren op de in deze brief aangedragen voorstellen zodat er daar inhoudelijk over van gedachten kan worden gewisseld.

Het verkeer kunnen we niet wegnemen, dat begrijpen wij en ook de bewoners. Toch moet het mogelijk zijn om op zijn minst flankerende maatregelen in te stellen die de veiligheid en leefbaarheid op deze route verbeteren en wel op korte termijn.

Met vriendelijke groet,

Gertjan Huismans
Fractievoorzitter Lokale VVD
 
   
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT