• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Doorstroming A4 bij knooppunt Zoomland


door Joost Pals, zondag 11 februari 2018
knooppunt zoomland
Naar aanleiding van de berichten over een hotel langs de A4 (ter hoogte van de randweg Noord) vragen VVD-raadslid Joost Pals en VVD-duoburgerlid Sander Buijs opnieuw om aandacht bij het college van B & W voor de doorstroming over de A4 en A58 bij knooppunt Zoomland.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: doorstroming A4 bij knooppunt Zoomland

Geacht College,

Met bijzondere interesse las onze fractie het bericht in BN de Stem over het plan om onder meer een hotel te realiseren langs de A4, ter hoogte van de Randweg Noord. Een mooie concretisering van de zaken waarover u de gemeenteraad reeds eerder had geïnformeerd. We hopen op een voorspoedig vervolg van dit initiatief. Zowel de werkgelegenheid die het kan opleveren, als de voorzieningen die ermee worden gerealiseerd sluiten immers aan op de groeivisie die wij als VVD-fractie huldigen.

Nu het plan zich verder heeft gevorderd, vraagt onze fractie wel - en opnieuw - om aandacht voor de doorstroming van het autoverkeer over de A4 en A58 bij knooppunt. Hoewel de verkeersbewegingen op dat knooppunt in hoofdzaak bestaan uit het verkeer dat er al is, benadrukt ook dit initiatief dat goede bereikbaarheid van het grootste belang is.
Het gaat dan in het bijzonder om de samenvoeging van de rijstroken vanuit Roosendaal via de bocht bij Philip Morris, met de ene rijkstrook vanuit Steenbergen.

Een jaar geleden gaf uw college aan in gesprek te gaan met Rijkswaterstaat (wegbeheerder voor A4 en A58). Ook in regionaal verband en met de gemeenten Steenbergen en Moerdijk was dit op de agenda gezet.

Conform artikel 39 van het Reglement van Orde stellen we u de volgende vragen:

- Wat is de stand van zaken van het overleg met Rijkswaterstaat, de regionale samenwerking en de gemeenten Steenbergen en Moerdijk?
- Ziet u kansen om de gesprekken over de doorstroming bij knooppunt Zoomland extra kracht bij te zetten naar aanleiding van dit betreffende initiatief?

Met vriendelijke groet,

Namens de VVD-fractie,

Joost Pals
Raadslid

Sander Buijs
Duoburgerlid
 
   
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT