• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Geluidsoverlast aan de Oostplaat


door Sander Buijs, zaterdag 3 maart 2018
Door het ontbreken van een geluidswal langs de Markiezaatsweg ervaren bewoners van de Oostplaat de nodige geluidsoverlast. VVD-duoburgerlid Sander Buijs en VVD-raadslid Joost Pals bevragen het college o.a. naar de mogelijkheden om de bestaande geluidswal langs de Markiezaatsweg verder door te trekken naar de Laan van Hildernisse.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: Geluidsoverlast aan de Oostplaat


Geacht College,

Allereerst wil onze fractie u complimenten geven voor alle maatregelen die afgelopen raadsperiode genomen of aangekondigd zijn om de verkeersveiligheid in onze gemeente te verbeteren: het verbeteren van de fietspaden op de Burgemeester Stulemeijerlaan, langs het Pater Luijtenpad, langs de Gertrudisboulevard en langs de Huijbergsebaan, de aangekondigde fietsstraat op de Halsterseweg-Zuid, de beoogde rotondes op de kruising Zoomdam - Zuidzijde Zoom en op de kruising Steenbergseweg - Wouwseweg - Schoolstraat in Halsteren en uiteraard voor alle overige aangekondigde en voltooide maatregelen.

Nu ook maatregelen op de korte termijn aangekondigd zijn om de verkeerssituatie op Auvergnestraat, Glymesstraat en Boutershemstraat veiliger te maken, kan het college terugkijken op een verdienstelijke periode waarin veel wensen van inwoners in vervulling zijn gegaan.

Voor de bewoners van de Oostplaat blijft echter nog een wens over: zij ondervinden namelijk veel geluidsoverlast in hun achtertuinen door het verkeer dat over de Markiezaatsweg rijdt vanwege het ontbreken van geluid beperkende maatregelen.

Deze overlast is toegenomen met de ontwikkeling van de Markiezaten, de komst van de Lidl Borgvliet en de uitbreiding van de bedrijvigheid rondom de Zeeland. Bovendien zien én horen de bewoners van de Oostplaat een toename van het vrachtverkeer over de Markiezaatsweg, na de aanpassingen aan de Van Konijnenburgweg. Graag zien de bewoners dat de bestaande geluidswal doorgetrokken wordt tot de Laan van Hildernisse of dat er een geluidswerend scherm geplaatst wordt om het woonplezier van de buurt te verhogen.


Op grond van artikel 39 van het reglement van orde stellen wij u de volgende vragen:

1. Bent u bekend met de geluidsoverlast langs de Oostplaat?
2. Welke mogelijkheden ziet u om de overlast aan te pakken?
3. Waarom is de bestaande geluidswal nooit doorgetrokken tot de Laan van Hildernisse?
4. Welke mogelijkheden ziet u voor een bredere aanpak, waarbij ook aandacht uitgaat naar de reeds aanwezige geluidswal langs de Markiezaatsweg die inmiddels ruim anderhalve meter is ingeklonken?

Met vriendelijke groet,

Namens de VVD-fractie,

Sander Buijs
Duoburgerlid

Joost Pals
Raadslid
 
   
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT