• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Aanpak waterkwaliteit Binnenschelde


door Rian Govers, zondag 4 maart 2018
De waterkwaliteit van de Binnenschelde blijft een zorgpunt. VVD-raadslid Rian Govers vraagt samen met GBWP-fractievoorzitter Evert Weys om alternatieve oplossingsrichtingen, waaronder het plan dat onlangs door dhr. Jongejan is gepresenteerd.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: de aanpak van de waterkwaliteit in de Binnenschelde

Geacht College,

In uw brief van 10 januari 2018 (U18-000010) meldt u dat de zwemwaterkwaliteit aan de Binnenschelde het predicaat “slecht” heeft gekregen voor het volgende zwemseizoen. Gedurende de laatste vier zwemseizoenen is er een overschrijding in september van de EG-zwemwaterrichtlijn geweest. Wij zijn met u van mening dat er alles aan gedaan moet worden om de zwemwaterkwaliteit te verbeteren.

Zo hebben wij kennis genomen van uw overweging om over te gaan tot het doseren van Aluminium-zouten om zo tot P-verwijdering (fosfaat-verwijdering) in de Binnenschelde te komen. In de afvalwatertechniek is dat zeker een beproefde methode, onder geconditioneerde omstandigheden en met continue monitoring. We zijn benieuwd naar de onderzoeksresultaten, de haalbaarheid van het plan om te gaan defosfateren in de Binnenschelde en de te verwachten kosten.

We zien dat de laatste jaren door de inspanning van het college de Binnenschelde steeds meer in trek komt bij de bezoekers. Ondernemers laten we ondernemen en met de Boulevard in beweging wordt er gewerkt aan het integrale plan om het totale gebied nog aantrekkelijker te maken.

En natuurlijk willen we allemaal een constante waterkwaliteit. OF het verzilten van het Volkerak-Zoommeer zal gebeuren is nog steeds niet duidelijk. De discussie heeft landelijk nog steeds niet geresulteerd in een besluit. Dat besluit is bepalend OF de Binnenschelde vervolgens kan verzilten of toch zoet blijft. We zullen nog wel een langere periode moeten wachten voordat er een besluit over het al dan niet verzilten van het VZM wordt genomen en uitgevoerd. In de tussentijd is het goed om alle mogelijkheden te blijven bekijken om verbeteringen mogelijk te maken.

Buiten de dosering van Aluminium-zouten heeft u ook kennis kunnen nemen van een betrokken inwoner, dhr C. Jongejan. Hij heeft een plan gepresenteerd in de beeldvormende vergadering van 11 januari 2018, waarvan wij denken dat dit de moeite waard is om deze ook mee te nemen in de mogelijke oplossingsrichtingen en wij zouden graag zien dat u dit in overweging neemt.

Wij hebben de volgende vragen aan het college:

• Wilt u (samen met WBD) (laten) onderzoeken of er toch niet ergens een riool-(nood)-overstort mogelijkheid aanwezig is, wat de aanwezigheid van de hoge concentratie “fecale-bacteriën” èn fosfaat, zou kunnen verklaren?
• Ziet u mogelijkheden om het plan van Dhr. Jongejan mee te nemen in de uitwerking van de oplossingsrichtingen?
• Kunt u uiterlijk in Q3 van 2018 met de onderzoeksresultaten naar de raad komen (of zoveel eerder als mogelijk is)?

Met belangstelling kijken we uit naar de beantwoording van onze vragen, conform art. 39 RvO.

Namens de VVD-fractie,
Rian Govers – Gabriëls,
Raadslid

Namens de GBWP-fractie,
Evert Weys,
Fractie voorzitter
 
   
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT