• Werk - werk - werk

    Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

    De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

    Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

     
  • Voorzieningen

    Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

    Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

    De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

     
  • Belastingverlaging

    De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

    De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

    Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

    De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

     
 

Aanhaken bij verbetering waterkwaliteit Grevelingenmeer


door Rian Govers, zondag 11 maart 2018
binnenschelde - dick vermaas
Het kabinet trekt 275 miljoen euro uit voor verbetering van de waterkwaliteit van het Grevelingenmeer. VVD-raadslid Rian Govers roept het college op om dit aan te grijpen om ook over de Binnenschelde in gesprek te gaan met de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: verzoek indienen bij ministerie I & W

Geacht College,

In Binnenlands Bestuur van 7 maart 2018 lezen wij dat het kabinet in totaal 275 miljoen euro uittrekt voor de verbetering van de waterkwaliteit van het Grevelingenmeer (zie bijlage).
‘We hebben Nederland veiliger gemaakt tegen de gevaren van hoog water. De komende jaren gaan we samen gericht investeren om ook de waterkwaliteit en de natuur in de grote wateren weer op peil te brengen’, zo wordt aangekondigd.

Door de aanleg van de Oesterdam is de waterkwaliteit van de Oosterschelde zodanig gewijzigd dat van de visstand in de Oosterschelde nog slechts 2 % is overgebleven. Het zoet water dat de Brabantse delta nu verlaat via het Schelde-Rijnkanaal, mengde zich met het Oosterscheldewater voordat de Deltawerken werden uitgevoerd.

Het afsluiten van de Oosterschelde en het creëren van de Binnenschelde heeft grote gevolgen gehad voor Bergen op Zoom. Volgens de VVD fractie is er hier sprake van een nationaal milieubelang.
Wij willen een veilige, economisch aantrekkelijke en gezonde Delta en voldoende zoetwater.

“Het is weer mis met de waterkwaliteit van de Binnenschelde in Bergen op Zoom. In de recreatieplas zijn te veel schadelijke poepbacteriën gevonden. Het provinciebestuur raadt zwemmen in de Binnenschelde voorlopig af. Afgelopen zomer kampte de zwemlocatie al met blauwalg.” Zo meldde diverse nieuwsbronnen ons onlangs weer.

De Omgevingsdienst vond tijdens laatste inspecties een schadelijke hoeveelheid intestinale enterokokken in het water. Deze bacteriën, die voorkomen in de ontlasting van mensen en dieren, kunnen voor gezondheidsproblemen zorgen. Daarop volgde een zgn “Negatief zwemadvies”. Zwemmen in de Binnenschelde mag nog wel, maar wordt door de provincie sterk afgeraden. Het negatief zwemadvies wordt pas ingetrokken als de waterkwaliteit structureel is verbeterd.

Bergen op Zoom was een stad aan het water. Vanaf ong 1983 is het “tobben” met de waterkwaliteit van de Binnenschelde. Dit kan zo niet langer. Als we weer een echte “Stad aan het water” willen worden, moet er iets gaan gebeuren.

Hierover zouden wij, de VVD fractie, graag in gesprek gaan met de VVD minister mw. Drs. C.van Nieuwenhuizen – Wijbenga, minister van Infrastructuur & Waterstaat.
Nodig haar (ambtenaren) uit hier op bezoek te komen en een plan van aanpak op te stellen.

Ook zouden wij graag zien dat u samen met de college‘s van Steenbergen, Tholen en Woensdrecht op dit onderwerp samen optrekt.
Wij ervaren vele, negatieve gevolgen van de aangelegde deltawerken.

Met belangstelling kijken we uit naar uw reactie.


Namens de VVD-fractie,

Rian Govers - Gabriëls
Raadslid, campagneleider GR18.
 
   
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT