• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Manifest Samenstadjesterker


door Barry Jacobs, vrijdag 16 maart 2018
samenstadjesterker
De VVD Bergen op Zoom ondersteunt met enthousiasme het manifest “Samenstadjesterker” van organisaties in het onderwijs, de zorg en het bedrijfsleven in West-Brabant West. Laat het chauvinisme snel plaatsmaken voor een goede samenwerking tussen Bergen op Zoom en Roosendaal! De VVD roept alle politieke partijen op om het manifest voor samenwerking mede te ondertekenen.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: Manifest Samenstadjesterker

Beste toekomstige bestuurders,

Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen wordt op de valreep een appèl gedaan door bestuurders uit de sectoren onderwijs, zorg, financiële instellingen en het bedrijfsleven in West-Brabant West, om de samenwerking tussen Bergen op Zoom en Roosendaal te verbeteren. Vooral als het gaat om grote maatschappelijke vraagstukken, zoals het tegengaan van vergrijzing, de ontwikkeling van de maakindustrie, zorg, onderwijs, woon- en leefklimaat, moet er samen opgetrokken worden. Zó maken we de regio West-Brabant West als geheel sterker.

De VVD, lijst Linssen en de PvdA in Roosendaal waren in 2008 de initiatiefnemers om, vanuit de ooit bedachte duostad, een vuist te gaan maken als Netwerkstad. Nu, tien jaar later, mogen we constateren dat beide steden er onvoldoende in geslaagd zijn om de door beide raden zo gewenste samenwerking om te zetten in daden. Een gezamenlijke aanpak is meer dan ooit noodzakelijk om niet op achterstand te raken. Laat het chauvinisme snel plaats maken voor samenwerking.

Onze regio vergrijst en dat heeft gevolgen voor onze voorzieningen, werkgelegenheid én het onderwijs. Stimuleer daarom groei en zorg ervoor dat je als regio meer jonge mensen aan je bindt. Een concrete stap is dat in de coalitieprogramma’s van beide steden een paragraaf over samenwerking komt te staan. Laat de (in)formateurs van beide steden contact hebben met elkaar, om af te stemmen hoe dat vorm kan worden gegeven. West-Brabant West heeft een hele mooie ligging tussen Zeeland, Zuid-Holland en Vlaanderen. Politiek mag die kansen niet langer in de weg staan: Aan de Slag!

Wij roepen alle politieke partijen in Bergen op Zoom en Roosendaal op om voor 21 maart kleur te bekennen en het manifest www.samenstadjesterker.nl te ondertekenen. Dan hebben de inwoners duidelijkheid over wie in de nieuwe bestuursperiode wél en niet aan de slag gaat om gezamenlijk een vuist te maken tegen krimp van onze regio.

Namens de VVD-fractie,

Barry Jacobs
Lijsttrekker

Gertjan Huismans​​
​Fractievoorzitter​​​
 
   
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT