• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Raadsvergadering informatieproces


door Barry Jacobs, maandag 9 april 2018
Dank aan de informateur Ad Verbogt. Hij heeft goed werk geleverd en geluisterd naar de adviezen die partijen tijdens de informele raadsvergadering hebben gegeven over het (in)formatieproces en collegevorming. De VVD vond het belangrijk dat niet na één informatiegesprek de deur voor partijen gesloten zou worden. Dit is serieus opgepakt. Er zijn met de partijen diverse gesprekken geweest en ook deze raadsvergadering draagt in belangrijke mate bij aan het in gesprek blijven met elkaar. Goed dat we vanavond met elkaar wat kunnen vinden van het uitgebrachte advies. Ad, dank je wel.

Vz, ik wil op een aantal zaken ingaan: 1) hoe wij het informatieproces beleefd hebben, 2)​ ons standpunt met betrekking tot de Auvergnepolder en 3)​ waarom wij enthousiast zijn om een college te gaan vormen samen met GroenLinks, het CDA en GBWP.
Laat ik over één ding heel helder zijn, namelijk dat wij in het eerste gesprek met de informateur hebben aangegeven geen enkele partij voor collegevorming uit te sluiten. Politiek betekent nu eenmaal dat je met elkaar moet samenwerken en daartoe is de VVD altijd bereid.

Uiteraard hebben wij, net als iedereen, wel onze 1e en 2e voorkeur kenbaar gemaakt. Het zal u niet verbazen dat wij in onze 1e voorkeur, op basis van de politieke inhoud, juist die partijen hebben genoemd die op het gebied van bedrijvigheid onze standpunten zo veel mogelijk delen. LL, PvdA en de VVD hebben zich bovendien uitgesproken over de ontwikkeling van de Auvergnepolder.

We beseffen ons dat we het de informateur niet makkelijk gemaakt door deze combinatie op tafel te leggen. Het informatieproces heeft ook langer geduurd dan in eerste instantie gepland was. We willen daarom ook Lijst Linssen bedanken dat ze alsnog zijn aangeschoven en dat daarmee alle mogelijkheden ook echt onderzocht zijn.

Met de uitslag van de verkiezingen was duidelijk dat als het gaat om bedrijvigheid in de Auvergnepolder, GBWP als grootste partij met 9 zetels, op dit punt natuurlijk niet zou toegeven. Dan heb je als VVD twee keuzes, of je gaat mokkend en klagend aan de zijlijn staan, of je stroopt je mouwen op en probeert er op het gebied van bedrijvigheid het maximale uit te halen.

Vz, u kent ons, wij hebben voor dat laatste gekozen. Was dat makkelijk, Nee zeker niet! Maar voor ons gevoel, en het hebben van een goed gevoel is hier heel belangrijk als je met elkaar het verdere formatieproces ingaat, hebben we gezien de omstandigheden het maximale eruit gehaald: dan gaat het om te beginnen om de strategische reservepositie die de Auvergnepolder in de regio heeft. Met elkaar vinden we het behouden van een strategische reservepositie van groot belang voor onze gemeente. We zetten ons daarom samen in om binnen de eigen gemeentegrenzen te komen tot een alternatieve locatie(s) voor deze strategische reserve. Dat doen we in overleg met de regio en mogelijk aansluitend op ontwikkelingen bij de buurgemeenten. Zo behouden we voldoende kavels voor bedrijvigheid. Totdat dit gerealiseerd is, behoudt de Auvergnepolder overigens haar positie als strategische reserve.

Daarnaast zijn wij graag dat de Auvergnepolder zelf niet onbenut blijft en dat er samenwerking gaat ontstaan tussen de agrarische ondernemers die hun gewassen verbouwen in de polder, de Hogere Agrarische School en de Green Chemistry Campus. Met als doel om een van de meest innovatieve centra in de Biobased Economy en Agrofood te worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan innovatie op het gebied van gewassenteelt en boerderijen van de toekomst.

We gooien de stad dus niet op slot, we gaan met elkaar het commitment aan om echt werk te maken van nieuwe bedrijfskavels en ons biobased profiel verder uit te bouwen. We moeten hier hard aan trekken, willen we krimp tegengaan en ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente blijven. Niet voor niets heeft de VVD de ambitie uitgesproken om te groeien naar 70.000 inwoners. Wij laten deze ambitie niet los.
Wat we ook altijd hebben gezegd is dat als je je gemeente vitaal wilt houden en wilt groeien er naast voldoende werkgelegenheid ook andere zaken van groot belang zijn. Het is dan ook mooi om te lezen dat de informateur ook deze onderwerpen in zijn advies onder de aandacht brengt. Een duurzaam financieel beleid met oog voor afbouw van de schuldenlast is er daar één van die wij ook in onze speerpunten onderschrijven.

Ik wil er nog een paar noemen en dan ook de koppeling maken naar GL en het CDA. Het is natuurlijk ontzettend mooi om samen met GroenLinks te kunnen gaan werken aan concrete maatregelen op het gebied van duurzaamheid. GroenLinks is niet alleen lokaal één van de winnaars, maar zit ook landelijk in de lift. Met GroenLinks erbij slaan we bovendien de gevraagde brug met links.

En dan het CDA, voorzitter en dan met een knipoog naar Annette, als het landelijk kan, dan moet het ons lokaal ook lukken. Nee zonder gekheid, het CDA is voor ons een hele natuurlijke partner. In grote lijnen liggen onze standpunten dicht bij elkaar. Het lokale CDA heeft bovendien laten zien grote waarde te hechten aan sociale samenhang en burgerparticipatie en ook op dit punt pakken we graag samen de handschoen op.

Tot slot, het formatieproces gaat beginnen en de VVD heeft veel zin om samen met GBWP, CDA en GroenLinks de bouwstenen te gaan leggen voor een stabiel, integer en goed bestuur. Aan de slag!
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT