• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Proeftuinen met aardgasvrije wijken


door Maarten van 't Hof, woensdag 25 april 2018
De rijksoverheid stelt 90 miljoen euro beschikbaar voor proeftuinen met aardgasvrije wijken. VVD-ers Maarten van 't Hof en Joost Pals vragen het college van B & W om hiervan gebruik te maken en actief op in te spelen.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: budget ten behoeve van proeftuinen met aardgasvrije wijken

Geacht College,

In augustus 2017 is door ons een brief aan u gestuurd met betrekking tot “Green Deal Aardgasvrije Wijken”. Daarin hebben wij vragen gesteld met betrekking tot deze Green Deal. U gaf aan hiervan op de hoogte te zijn, maar dat het niet meer mogelijk was om aan te sluiten bij dit initiatief. Niettemin stond u wel positief tegenover onze oproep om aan de slag te gaan met de energieagenda en -transitie naar aardgasvrije wijken.

Recent is bekend geworden dat minister Ollongren 90 miljoen euro beschikbaar stelt voor proeftuinen met aardgasvrije wijken. Gemeenten kunnen daarbij tot 1 juli 2018 een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een decentralisatie-uitkering als bijdrage voor een in 2018 te starten proeftuin voor het aardgasvrij maken van een bestaande wijk.

Dat geeft ons aanleiding tot de volgende vragen, aansluitend op onze brief van augustus 2017, conform artikel 39 reglement van orde.

- Bent u op de hoogte van genoemde regeling?
- Bent bekend met de workshops “route naar aardgasvrije wijken”?
- Wordt daar door gemeentelijke functionarissen aan deelgenomen om de gemeentelijke regiefunctie zo goed mogelijk in te vullen?
- Zijn er binnen onze gemeente en bij bekende projecten mogelijkheden voor het starten van een proeftuin zoals in voornoemde regeling bedoeld?
- Zo nee, zijn er mogelijkheden om een nieuw proeftuin project te starten?
- Ziet u kans om voor 1 juli 2018 een aanvraag te doen voor een uitkering zoals door de minister bedoeld?
- In uw antwoordbrief d.d. 11-9-2017 gaf u aan de ervaringen van Breda met betrekking tot de Green Deal met belangstelling te volgen. Wat valt hier tot op heden over te melden?
- Zijn er met ontwikkelende partijen inzake Scheldevesting en Markiezaten afspraken gemaakt die qua ambitie verder gaan dan hetgeen vanuit het Bouwbesluit wordt verplicht?
- Welke andere initiatieven hebt u in de tussentijd ondernomen om invulling te geven aan de energieagenda en -transitie?

Met vriendelijke groet,

Namens de VVD-fractie,

Joost Pals
Raadslid

Maarten van ‘t Hof
Duoburgerlid
 
   
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT