• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Roparun to Challenge


door Dominique Hopmans, donderdag 17 mei 2018
Tot vorig jaar werden de teams van de Roparun feestelijk ontvangen in de binnenstad van Bergen op Zoom. VVD-raadslid Dominique Hopmans roemt de verdiensten van allen die dit in die jaren mogelijk maakten en roept het college op om faciliterend en enthousiasmerend op te treden, zodat de Bergse binnenstad in de toekomst opnieuw de Roparunteams kan verwelkomen.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: Roparun to Challenge

Geacht College,

“Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”, dat is het motto van de Roparun, een estafetteloop bedoeld om geld in te zamelen voor mensen met kanker. In teamverband wordt een afstand van meer dan 500 kilometer afgelegd, van Parijs en Hamburg naar Rotterdam. Zo’n team bestaat niet alleen uit lopers, maar ook uit fietsers, begeleiders, verzorgers, chauffeurs, cateraars en wegkapiteins. Iedereen heeft zijn eigen rol, maar met een gezamenlijk doel: de eindstreep halen en zoveel mogelijk geld ophalen.

Tot vorig jaar stond de binnenstad van Bergen op Zoom altijd garant voor een feestelijk ontvangst van de teams. Dat waren de absolute verdiensten van Stichting Roparun Bergen op Zoom die zich daar jaar op jaar hard voor maakte. Met de organisatie hiervan ging de nodige werkdruk gepaard, een reden voor de stichting om hun werkzaamheden na vorig jaar te beëindigen. Bijgevolg heeft de landelijke organisatie besloten de binnenstad van Bergen op Zoom te mijden. Dat is volgens onze fractie een gemiste kans voor onze stad. Naast de gezellige sfeer en gevoelde saamhorigheid werd onze binnenstad letterlijk en figuurlijk op de kaart gezet. Bovendien moeten de Bergse Roparunteams deze vertrouwde doorkomst en enorme stimulans nu missen. En niet geheel onbelangrijk: nu we geen doorkomststad meer zijn, dingen we niet langer mee naar de prijs ‘Roparunnerstad van het jaar’. Daarbij ontvangt de winnende gemeente een bedrag van 45.000 euro om te besteden aan goede doelen. Kortom, reden genoeg om er alles aan te doen om volgend jaar weer die vertrouwde doorkomststad te zijn.

In het coalitieakkoord staan lovenswaardige voornemens, waaronder een nieuwe houding tegenover maatschappelijke initiatieven. Een houding die past bij het wegvallen van Stichting Roprarun Bergen op Zoom. Dat wil niet zeggen dat het College de werkzaamheden van de oude stichting moet overnemen, maar wel dat zij faciliterend op kan treden. Oftewel, de samenleving uitdagen om het stokje over te nemen, treffend aangeduid als de ‘right to challenge’. Op die manier zorgen we samen dat onze binnenstad volgend jaar weer feestelijk wordt doorkruist en daarover de nodige bekendheid is onder onze inwoners. Net zoals de deelnemers van de Roparun doen we dat in teamverband, samen dus.

Conform artikel 39 van het reglement van orde hebben wij de volgende vragen:
• Is er vanuit het College contact geweest met de landelijke organisatie van de Roparun?
• Betreurt het College ook dat onze binnenstad dit jaar wordt gemeden?
• Is het College bereid de handschoen op te pakken en op zoek te gaan naar een nieuwe invulling van de Stichting Roparun Bergen op Zoom?
• Ziet het College hier een mogelijke toepassing van het ‘right to challenge’ voornemen?

Namens de VVD-fractie,

Dominique Hopmans
Raadslid
 
   
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT