• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Het nieuwe college


vrijdag 18 mei 2018
wethouders 2018
Afgelopen donderdag sprak de gemeenteraad over het coalitieakkoord. In dit artikel kunt u de bijdrage van VVD-er Barry Jacobs lezen. In diezelfde bijeenkomst is Barry benoemd als wethouder, samen met Arjan van der Weegen (GBWP), Patrick van der Velden (GBWP), Annette Stinenbosch (CDA) en Andrew Harijgens (GL). Tevens is Maarten van 't Hof beëdigd als raadslid namens de VVD.

   
Voorzitter,

Vandaag voelt een beetje als mijn trouwdag. Met dit soort vergelijkingen moet je natuurlijk altijd oppassen, zeker omdat vanavond ook mijn vrouw op de publieke tribune zit. Het pak dat ik vanavond aan heb is dan wel niet zo mooi als destijds mijn trouwpak, ik ben lang niet zo zenuwachtig als toen en ook de coalitiepartners zijn al helemaal niet zo lief, zorgzaam en aantrekkelijk als mijn eigen Bianca, maar voorzitter, het komt allemaal wel dicht in de buurt.

Het is een bijzondere dag, waarin de VVD vol enthousiasme in de nieuwe coalitie met GroenLinks, het CDA en GBWP stapt. Wij willen een brug slaan naar de toekomst van onze gemeente. We beseffen ons maar al te goed dat we dit niet alleen kunnen. Of het nu gaat om onze inwoners, maatschappelijke partners, het bedrijfsleven of bijvoorbeeld de regio, we moeten samen optrekken. Zeker ook met de fracties in onze gemeenteraad die geen deel uitmaken van de nieuwe coalitie.

De VVD kijkt met een tevreden gevoel terug op de afgelopen onderhandelperiode. Natuurlijk vanwege het bereikte inhoudelijke resultaat, maar vooral ook vanwege het feit dat we ruimte hebben geboden aan de raad om met aanvullingen te komen op het bereikte akkoord. Voor ons ligt dus niet alleen het coalitieakkoord, maar ook is het addendum toegevoegd. Afgelopen dinsdag zijn er door de leden van de raadsfracties veel goede suggesties aangedragen. Naast de punten in het addendum ging het ook vaak om het leggen van accenten op belangrijke zaken die al in het coalitieakkoord genoemd worden. We hebben goed geluisterd en zullen hier in de verdere uitwerking rekening mee houden. Voorzitter, Deze manier van samenwerken smaakt naar meer en we zullen in aanloop naar de begroting ook het gesprek aangaan met onze inwoners en stakeholders.

Natuurlijk is het verlagen van de schuld onze grootste prioriteit. Tegelijkertijd vinden we als coalitie dat de lasten voor onze inwoners niet meer mogen stijgen dan de inflatie. Als je kijkt naar de uitdagingen waar we de afgelopen 4 jaar voor stonden, met bezuinigingen, enorme opgaven vanuit de decentralisaties, het naar beneden brengen van risico’s, afboekingen die gedaan zijn toen de woningbouw stagneerde, maar ook noodzakelijke investeringen om realisatie van nieuwe en hernieuwde wijken mogelijk te maken, dan is er een hoop werk verzet. De gemeentelijke schuld is van 245 miljoen met 20 miljoen naar beneden gegaan. We zijn er alleen nog niet en trekken daarom acht jaar uit om in het groen te komen. Dit betekent dat we goed moeten afwegen waar we beter niet kunnen, of juist wel moeten investeren als gemeente. We monitoren dit samen met de raad. Iedereen in deze zaal moet begrijpen wat een bepaalde investering, op de korte en lange termijn, met de schuldenlast doet.

We zetten in op een moderne, gezonde en duurzame economie. Noodzakelijk daarbij is een divers aanbod van werkgelegenheid en een goede match tussen opleiding en arbeidsmarkt. De VVD hecht hier veel waarde aan, het is belangrijk voor onze inwoners dat ze aan de slag kunnen. Met een goede economie houden we onze voorzieningen in stand en kunnen we onze ambitie om te groeien naar 70.000 inwoners realiseren. De Auvergnepolder zetten we, binnen de mogelijkheden van het huidige bestemmingsplan, in voor innovatie op het gebied van agro en biobased. Zoals we al na de informatieronde met de raad besproken hebben betekent dit we op andere locatie(s) in onze gemeente de strategische reservepositie voor bedrijventerreinen willen invullen. Samen met bedrijven werken we bovendien aan modernisering en verduurzaming.

Voorzitter we kunnen vanavond niet alle punten uit het coalitieakkoord noemen, maar als ik er dan toch nog één noem, dan is het de verdere transformatie en innovatie in het sociaal domein. De mens staat voorop. Iedere inwoner krijgt de ondersteuning die nodig is om deel te nemen aan de samenleving en om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. We willen oplossingsgericht werken in plaats van zorggericht. Inwoners moeten terecht kunnen bij één loket. Het hele sociaal domein is één organisatie, één proces en één informatiesysteem. Een behoorlijke uitdaging, die we samen met onze partners niet uit de weg gaan.

Tot slot nog een aantal woorden van dank.

Om te beginnen dank aan D66 en wethouder Yvonne Kammeijer, onze (bijna) voormalige coalitiegenoten. Dank jullie wel voor de samenwerking de afgelopen 4 jaar. Maar ook natuurlijk onze eigen wethouder Ad Coppens. Ad bedankt voor alle jaren dat je je voor onze club hebt ingezet. Zowel in de fractie, als aan de collegetafel. Denk maar niet dat je met deze paar woorden van ons af bent, het feestje volgt nog... De rekening ook!
Dan het formatieteam, zonder jullie had er natuurlijk nooit zo’n mooi coalitieakkoord op tafel gelegen. Sylke, Joella, Jan, Peter, Theo, dank jullie wel voor de ondersteuning tijdens het formatieproces. En Ad, je zult je misschien weleens hebben afgevraagd, waar ben ik nu aan begonnen, maar op het resultaat mag je ontzettend trots zijn.

Ik spreek de hoop uit dat alle partijen blijven bijdragen aan het bestuur van onze stad, dat we elkaar vinden, aanvullen en samenwerken. De nieuw te beëdigen raadsleden wens ik alvast veel succes. En nu: Aan de slag!
 
   
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT