• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Jaarstukken 2017


door Joost Pals, vrijdag 8 juni 2018
joost pals pasfoto 2018
Donderdag werden de jaarstukken behandeld in de gemeenteraad. VVD-raadslid Joost Pals legde daarbij de nadruk op het terugbrengen van de gemeentelijke schuldenlast. Daarnaast vroeg hij ook om aandacht voor de openbare orde en veiligheid in de wijken.

   
Voorzitter, er is, zoals u al zei, in de commissie uitgebreid over dit onderwerp gesproken. Dat maakt dat we hier nu, in de fase van besluitvorming, ook betrekkelijk kort over kunnen zijn. Er ligt een advies van de auditcommissie. Dat wordt door onze fractie ondersteund. Er is een goedkeurende accountantsverklaring.

Ik verwijs kort naar onze opmerkingen in de commissie over het terugdringen van de schuldenlast. Daar is in de afgelopen jaren al enorm veel aan gedaan. 250 miljoen euro schuld in 2014, teruggebracht tot 212 miljoen begin 2017, met een terugval naar 225 miljoen eind 2017. Een terugval waaraan raadsbesluiten aan ten grondslag liggen.

We moeten als gemeentebestuur werken aan een verdere afbouw. Dan doet het er niet toe of je binnen dat gemeentebestuur raadslid bent, of wethouder, of burgemeester. Dan doet het er niet of je coalitiepartij bent of oppositiepartij. We moeten elkaar daar samen scherp op houden .

Dan is voor de VVD fractie daarbij toewerken naar een netto schuldquote van 90% binnen 8 jaar leidend. De norm waarover ook in het coalitieakkoord een duidelijke en belangrijke afspraak is gemaakt. Daarbij moeten ook goed kijken naar het onderscheid tussen de incidentele en de structurele component van het jaarresultaat. Juist omdat het jaarresultaat ook wordt gebruikt voor de schuldenafbouw.

En als het gaat om de verkoop van gemeentelijke gronden en het verkopen daarvan t.b.v. woningbouw, dan zetten we daar natuurlijk vol op in. Daarbij doel ik op alle woningbouwprojecten zoals die in al in planvorming zijn omgezet, al dan niet in een ijskast. Dus Scheldevesting, Markiezaten, Groene gordijn, enz. : als we die gronden tegen goede prijzen kunnen verkopen, dan doen we dat. Dat heeft niet alleen een financiële kant, zeker niet, het is ook gewoon een uitvloeisel van eerdere besluitvorming waarbij de ruimtelijke afwegingen al zijn gemaakt en waar nu uitvoering aan kan worden gegeven.

Als een na laatste punt zijn we blij met de toezeggingen die de burgemeester deed in de commissie over de vraagstukken van openbare orde en veiligheid in de wijken. Dat we daar echt moeten voorkomen dat het 'brandjes blussen' is, maar dat er veel meer grip op ontstaat door middel van preventie. Het is zaak om eerdere analyses daarover te benutten, zo onderkende de burgemeester. Ik zou daarbij nog wel de motie over de kwalitatieve analyse inzake het veiligheidsgevoel willen aanhalen en willen vragen naar de opvolging daarvan en dan in het bijzonder het tijdspad. Dan kunnen we het ook concreet maken.
 
   
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT