• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Referendum: bent u voor of tegen het zwembad?


door Joost Pals, zaterdag 9 juni 2018
zwembad de schelp
VVD-raadslid Joost Pals verbaast zich over het initiatief van de PvdA om een referendum te organiseren over het herstel van het zwembad. Niet alleen de kosten (80.000 tot 100.000 euro), maar nog belangrijker: een referendum moet geen speeltje zijn van een raadsfractie, maar is juist een instrument voor de bevolking om “de politiek” bij te kunnen sturen.

De lokale PvdA in Bergen op Zoom wil een referendum organiseren over het herstel van het zwembad. Zo’n referendum zou de belastingbetaler zo’n 80.000 tot 100.000 euro kosten. De verontwaardiging daarover valt goed te begrijpen: die euro’s zijn wel beter te benutten. Maar wat nog meer verbaast is dat de initiatiefnemers zelf zitting hebben in de gemeenteraad: raadsleden namens de PvdA-fractie. En het daarmee dus geen initiatief vanuit de inwoners is.

In 2009 heeft de gemeenteraad het mogelijk gemaakt dat een referendum kan worden gehouden. Juist om de kiesgerechtigden in Bergen op Zoom zich te kunnen laten uitspreken over een onderwerp.

In het voorstel stond daarom ook: “Het initiatief voor het houden van een referendum ligt dan bij de bevolking”. Bij een inleidend verzoek zijn ten minste 200 handtekeningen nodig. Wanneer de raad daarna instemt zijn nog eens 3.000 handtekeningen nodig. Voor een geldig referendum moet tot slot 30% van de kiesgerechtigden een geldige stem uitbrengen. Dus zo’n 16.000 inwoners.

Natuurlijk, ook raadsleden zijn inwoners. Formeel mag het allemaal.

Maar zou je van een raadsfractie niet mogen verwachten dat ze hun standpunten in de gemeenteraad bepleiten? Dat ze voldoende geworteld zijn en voldoende contact hebben met vrienden, familie, kennissen, buren, ondernemers, verenigingen enzovoorts om te weten wat er “leeft” in de samenleving? Zeker over dit onderwerp dat uitgebreid in de pers aandacht heeft gekregen. Zou je van raadsfracties dan niet mogen verwachten dat ze met alle beschikbare informatie vervolgens tot besluiten kunnen komen. Worden we daar als politici ook niet voor betaald? Is dat niet wat inwoners van ons mogen verwachten?

Later deze maand wordt het voorstel om zwembad de Schelp te renoveren in de gemeenteraad besproken. Dat voorstel is hier te vinden op de website van de gemeente: document.

Het college legt aan de gemeenteraad een aantal verschillende scenario’s voor. Het eerste beperkt zich tot het roestvrij staal (rvs) en groot onderhoud dat al gepland stond, het tweede voegt daaraan het plaatsen van zonnepanelen toe, bij het derde wordt ook herinrichtingen van entree en kleedruimtes meegenomen. Dan is er nog een alternatief scenario om het zwembad permanent te sluiten, of om enkel het rvs te vervangen (dus groot onderhoud later), of om tot nieuwbouw over te gaan.

Het college heeft een gemotiveerde voorkeur voor het derde scenario (dus rvs, groot onderhoud, zonnepanelen en herinrichting entree en kleedruimtes). Op 14 juni kunnen alle belangstellende bewoners daarover hun zegje doen in een raadsbijeenkomst. Vervolgens zullen de raadsfracties tot besluitvorming komen.

Persoonlijk vind ik het referendum een mooi democratisch middel. Een instrument voor de bevolking om bij te sturen als “de politiek” iets doet wat niet breed gedragen wordt of waar in de samenleving duidelijke verschillen van mening over bestaan. Zoals recent over de inlichtingen en veiligheidsdiensten (balans privacy en veiligheid) of over de donorwet waar nu het initiatief toe wordt genomen.

Maar… een referendum over het herstellen van een zwembad? En dan ook nog eens op initiatief van een raadsfractie? Dat is niet het juiste instrument voor dit onderwerp.

Joost Pals
Raadslid VVD Bergen op Zoom
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT