• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Aandacht voor brandveiligheid bij plannen Calandweg


door Maarten van 't Hof, zondag 10 juni 2018
Maarten van t Hof pasfoto
In de afgelopen raadsvergadering van 7 juni 2018 kwam het bestemmingsplan Hollandhaven-Calandweg aan de orde. VVD-raadslid Maarten van 't Hof kaartte daarbij het zorgen voor een goede brandveiligheid aan.

Het bedrijventerrein Geertruidapolder is volop in ontwikkeling. In het ontwikkelplan Schelde Veste wordt voor dit gebied, specifiek tussen de Calandweg en Havendijk, een bijzonder bedrijfsconcept omschreven namelijk het mogelijk maken van werken en wonen op hetzelfde terrein.

Van oudsher is Bergen op Zoom een plaats waar kermisexploitanten overwinteren. We hebben er nog steeds een specifiek museum onderdeel over. Er zijn voor hen de nodige voorzieningen zoals ook het gebied waar we het nu over hebben. En daar mag best rekening worden gehouden met deze speciale groep ondernemers.

Dat door de herinrichting er een aanpassing van het bestemmingsplan nodig is, is dan een logisch gevolg van alle veranderingen in dit gebied en de wens voor deze ondernemers passende ruimte te vinden.

De VVD heeft, overigens net als de andere raadsfracties, ingestemd met deze wijziging van het bestemmingsplan.Maar daarbij is door ons wel o.a. de brandveiligheid besproken. In het bestemmingsplan zijn daar al de nodige veiligheidsmaatregelen opgenomen. Echter ook het gebruik van het terrein rond de bedrijfshal en woning kan bijdragen aan een onveilige situatie.

Met het college is afgesproken om daar o.a. door middel van handhaving zorg te dragen voor een zo veilig mogelijke situatie rond deze woon/werk kavels. Daarmee was een belangrijk deel van onze zorg weggenomen en konden wij met een gerust hart instemmen met dit bestemmingsplan.
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT