• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Fort de Roovere en de toren van Pompejus


door Rian Govers, maandag 11 juni 2018
In de commissievergadering Ruimte, Duurzaamheid en Economie van 29 mei stelde VVD-raadslid Rian Govers - Gabriëls vragen aan het college met betrekking tot de veiligheid op en om de Toren van Pompejus.

Fort de Roovere in Halsteren heeft inmiddels een toeristisch recreatieve aantrekkingskracht. Er worden mooie evenementen georganiseerd. Met het mooie weer trekt de “Mozesbrug”, de Pompejus toren en het Fort vele bezoekers. Die bezoekers willen na een fiets- of wandeltocht naar of op het Fort wel iets drinken, een ijsje eten en/ of even gebruikmaken van een sanitaire voorziening. Dat bleek bijvoorbeeld in het pinksterweekeinde helaas niet mogelijk te zijn.

De vragen:

- Wie is de eigenaar / uitbater van de toren van Pompejus respectievelijk “De Schaft”?
- Welke afspraken zijn er met wie gemaakt m.b.t. openingstijden?
- Wie is er verantwoordelijk voor de veiligheid op en om de toren van Pompejus?
- Is de toren van Pompejus uitgevoerd conform de veiligheidseisen die aan een openbaar bouwwerk worden gesteld? (bijv. bordes dient voorzien te zijn van een hekwerk van min. 1,0 meter hoogte, voldoende (sterke) leuningen enz enz.). Met andere woorden, wordt aan alle veiligheidseisen conform het bouwbesluit voldaan?
- Is het college c.q de burgemeester bekend met het feit dat bezoekers boven op de toren van Pompejus een hangplek hebben gevonden en daar volop blowen?
- Ziet het college mogelijkheden om de toren af te sluiten voor bezoekers tussen zonsondergang en zonsopkomst?

Wethouder Van der Velden gaf daarop de antwoorden:

“De Schaft” is 5 dagen per week open en wordt uitgebaat door twee dames. Als “De Schaft” niet open is, zijn er geen toiletten beschikbaar.
Er komt medio 2018 nog een brug en daaronder wordt een toiletvoorziening gemaakt.
De gemeente is eigenaar van alles. De veiligheid is in orde, een en ander wordt nog getoetst aan de eisen conform het Bouwbesluit.
Binnenkort wordt de toegang afgesloten tussen 22:00 – 7:00 u met behulp van een hek. Ook zal team Handhaving extra alert zijn en extra rondjes maken. Tevens komt er een camera op de toren van Pompejus.


 
 

Aanverwante artikelen

 • Privacywetgeving en Zorg- en Veiligheidshuis
  11 oktober 2017 - Nieuwe privacywetgeving gaat impact hebben op de werkwijze van het Zorg- en Veiligheidshuis. VVD-raadsleden Joost Pals en Rian Govers bevragen het col... lees verder
 • Veiligheid kermis
  02 augustus 2017 - Naar aanleiding van nieuwsberichten over minder frequent controleren van kermisattracties informeert VVD-raadslid Rian Govers bij het college van B & W ... lees verder
 • Veiligheid oversteek Vissershaven
  13 februari 2017 - Bij herhaling vraagt de VVD-fractie om aandacht voor de oversteekplaats aan de Vissershaven. VVD-duoburgerlid Cees van Loon en VVD-raadslid Rian Gover... lees verder
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT