• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

VVD betreurt vertrek Gertjan Huismans


door Jan van Wijk, woensdag 26 september 2018
De lokale VVD Bergen op Zoom betreurt de keuze van Gertjan Huismans om niet langer deel uit te maken van de VVD-fractie.

Na de verkiezingen en de benoeming van Barry Jacobs tot wethouder, heeft de fractie gestemd over de daardoor ontstane vacature van fractievoorzitter. Zowel Gertjan Huismans als Rian Govers - Gabriels hebben zich destijds beschikbaar gesteld voor deze functie. Het politiek leiderschap was daarvoor al in consensus overgedragen aan Barry Jacobs, lijsttrekker bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen.

Afspraken over een rolverdeling zijn niet gemaakt; het stond alle raadsleden van de fractie vrij om zich te kandideren als fractievoorzitter. De fractie heeft vervolgens gekozen voor Rian Govers - Gabriels. Van “opeisen” of een “coup” is dan ook nimmer sprake geweest.

Gertjan Huismans heeft na de stemming kenbaar gemaakt behoefte te hebben aan een time out wegens de ontstane situatie. De fractie heeft hem deze ruimte geboden. Na een intensief traject van overleg met de raadsleden van de fractie heeft Gertjan de keuze gemaakt om niet meer deel uit te maken van de VVD-fractie. Hij gaf aan niet meer de energie te kunnen opbrengen om fractielid te zijn als dat niet in de rol van fractievoorzitter zou zijn.

De fractie, wethouder en het bestuur betreuren dit en hebben tot het laatste moment getracht Gertjan ervan te overtuigen dat hij binnen de fractie een waardevolle rol zou kunnen vervullen. Van politiek-inhoudelijke verschillen is ook nimmer sprake geweest. Evenmin van “afserveren”.

De fractie betreurt dat, tegen de gangbare afspraken in, Gertjan onze zetel met zich meeneemt.

De raadsleden Dominique, Joost, Maarten en Rian gaan eensgezind verder op de ingeslagen weg om het VVD geluid te laten horen.

Jan van Wijk
Voorzitter VVD Scheldebrug
 
 

Aanverwante artikelen

 • Raadsvergadering 23 februari
  24 februari 2017 - In de raadsvergadering van 23 februari diende de BSD-fractie 3 moties in, waaronder een motie van wantrouwen, jegens wethouder Coppens. Dit terwijl ra... lees verder
 • Onze vrijheid verdedigen
  19 januari 2015 - Naar aanleiding van de aanslagen in Frankrijk zal de gemeenteraad een bijeenkomst organiseren samen met anderen uit het maatschappelijke en religieuze... lees verder
 • Je suis Charlie
  10 januari 2015 - De aanslag op Charlie Hebdo in Parijs geeft een shock die ook in onze gemeenschap voelbaar is. VVD-fractievoorzitter Gertjan Huismans roept op om in d... lees verder
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT