• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Benut rijksmiddelen voor regionale knelpunten


door Rian Govers, maandag 10 december 2018
De Rijksoverheid heeft middelen beschikbaar gesteld om regionale knelpunten aan te pakken. VVD-fractievoorzitter Rian Govers vraagt het college van B & W om te komen met een plan, zodat hier ook door Bergen op Zoom aanspraak op gemaakt kan worden.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Geacht College,

Onlangs was in het NRC te lezen dat in het regeerakkoord is toegezegd: € 175 miljoen voor het kopje ‘Natuur en waterkwaliteit’, voor de gehele kabinetsperiode, plus nog eens € 100 miljoen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De eerste € 50 miljoen zou al dit jaar worden besteed. Dat is niet gelukt want volgens een woordvoerder van het ministerie wordt er dit jaar nog maar 6 miljoen van die eenmalige extra middelen uitgegeven.

Voor regionale knelpunten is er € 250 miljoen beschikbaar in 2018. Uit de recente Najaarsnota van het Ministerie van Financiën blijkt dat de tussenstand van de €250 miljoen, die voor dit jaar aan de zes reeds door het kabinet uitgezochte ‘regionale knelpunten’ gaan, staat op ruim €77 miljoen. Het coördinerende ministerie van LNV liet al eerder weten dat het niet zal lukken om in 2018 de gehele geplande investering op te maken.

In ons coalitieakkoord is opgenomen op blz. 20: “Water is op veel terreinen belangrijk. Voor de toeristische ontwikkeling van de Binnenschelde en de Boulevard is een goede waterkwaliteit van de Binnenschelde noodzakelijk. We vragen wel nadrukkelijk
aandacht voor voldoende zoet water voor landbouw en particulieren”.

Gezien de ervaringen die we in 2018 hebben opgedaan, weten we nu dat het erg moeilijk is om altijd voldoende goed zoetwater voor iedereen beschikbaar te hebben. Onze inwoners verdienen het om, zo’n 40 jaren na de oplevering van de Deltawerken, fatsoenlijk schoon water in de Binnenschelde aan te treffen. Onze ondernemers verdienen het om altijd over voldoende goed zoetwater te kunnen beschikken. De financiering van de zoetwatermaatregelen is niet eenvoudig.

Die zoetwatervoorziening in de gemeente Bergen op Zoom lijkt ons wel een van de “regionale knelpunten”, die wij in ons eentje nimmer opgelost krijgen. Daarmee bedoelen we de waterkwaliteit van de Binnenschelde

Andere knelpunten die met deze “regionale knelpuntengelden” aangepakt zouden kunnen worden, zijn o.a.

- De Halsterseweg, het kruispunt van de Halsterseweg met de Randweg;
- het kruispunt van de Jacob Obrechtlaan met de Erasmuslaan;
- het kruispunt Rooseveltlaan-Gagelboslaan-Sterrelaan;
- het verbeteren van de doorstroming, t.h.v. de “flessehals” A4-A58 ter hoogte van PMH
- de geluidsoverlast die inwoners in de omgeving van de Hippocrateslaan ervaren van de A4/A58.

Zomaar wat regionale knelpunten, in willekeurige volgorde.

Wij hebben dan ook de volgende vragen aan het college:

- Bent u bekend met die (extra) gelden?
- Bent u bereid een plan op te stellen om een verzoek bij het rijk en/of provincie in te dienen om deze regionale knelpunten aan te pakken?
- welke knelpunten ziet u waarvoor we deze gelden zouden kunnen aanwenden?

Met belangstelling kijken we uit naar de beantwoording van onze vragen, conform art. 36 RvO.
Namens de VVD-fractie,
Rian Govers – Gabriëls,
Raadslid.
 
   
 
 

Aanverwante artikelen

 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT