• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Regelgezucht


door Dominique Hopmans, maandag 25 maart 2019
Regelgezucht? We spreken toch altijd over regelzucht? Ja dat klopt, maar na wat ‘slaapkamergefilosofeer’ kwam deze term bij me op. Regelzucht is de drang om dingen te willen regelen, zaken te willen organiseren. Hoewel hier een negatieve connotatie aan kleeft, hoeft regelzucht niet per definitie slecht te zijn; het kan ook getuigen van een zekere ambitie, van ongebreidelde energie.

Regelgezucht daarentegen treedt op wanneer we worden geconfronteerd met regels en procedures waarvan we het daadwerkelijk nut betwisten en die ons vooral tegen lijken te werken. Deze vorm van verzuchting is alomtegenwoordig en lijkt alsmaar toe te nemen.

De drang van de overheid om alles maar ‘dicht te willen regelen’ komt niet uit de lucht vallen, maar is een logisch reflex op incidenten. Er gebeurt iets vervelends, daarop volgt maatschappelijke reuring, waarna we collectief naar de overheid kijken en aandringen op een oplossing. Die oplossing komt er dan meestal, ja je raadt het al, in de vorm van nieuwe regels. Het zijn diezelfde regels waar we vervolgens vol onbegrip over klagen en jammeren.

Hoogmoed komt voor de val, regelzucht voor het regelgezucht. En omdat al dat zuchten zo vermoeiend is, ben ik van mening dat we daar iets aan moeten doen. Allereerst moeten we de maakbare gedachte loslaten dat als we maar lang genoeg ‘doorregelen’ er op den duur niets meer zal voorvallen.

Ongelukken, afwijkingen en frauduleuze praktijken trekken zich echt niets aan van een paar lettertjes op papier. Sterker nog, die lettertjes op papier verdringen de ruimte voor handelen op basis van vertrouwen en intuïtie. Wie wil er nu nog voor de overheid werken – of het nu in de vorm van leraar, verpleegster, politieagent of ambtenaar is – als handelingen niet meer vanuit ‘de onderbuik’ mogen komen, maar altijd moeten gaan via hetzelfde geprotocolleerde dansje? En welke burger heeft nog zin om iets via de overheid te regelen als zij telkens de weg moeten zien te vinden door dat ondoorzichtige bureaucratische oerwoud? Niemand.

Daarom ben ik eigenlijk wel benieuwd naar jullie regelgezucht. Want wanneer blijkt dat die regels die ooit zo noodzakelijk leken alleen maar weerstand oproepen, dan moeten we ons regelgezucht misschien maar omzetten in ‘ontregelzucht’. Van regelzucht naar regelgezucht naar ontregelzucht én de cirkel is rond.

In een samenleving waarin de uitzondering op de regel juist dé regel is, moeten we niet alles dicht willen regelen.

Deze column is tevens gepubliceerd op de website kijkopbergenopzoom.nl
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT