• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Transitie veehouderij


door Rian Govers, zaterdag 6 april 2019
De provincie heeft in 2017 besloten dat veehouderijbedrijven hun bestaande stallen 6 jaar eerder dan daarvoor afgesproken moeten aanpassen. VVD-raadslid Rian Govers vraagt het college of de Omgevingsdienst de hausse van vergunningaanvragen wel aan zal kunnen en of het bij de provincie wil pleiten voor een uitvoerbaar tijdspad.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: transitie veehouderij

Geacht College,

De Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben op 7 juli 2017 de gewijzigde verordening natuurbescherming aangenomen. Hierdoor moeten veehouderijbedrijven hun bestaande stallen, (6 jaar) eerder dan afgesproken, aanpassen.

Voor de meeste diersoorten zijn er nog geen vergunbare (RAV-erkende) stalsystemen beschikbaar met een aanpak bij de bron. Een certificeerbaar systeem ontwikkelen dat klaar is voor de praktijk duurt meerdere jaren. Die tijd is er nu niet en daarmee zijn minder gewenste “end-of-pipe” oplossingen zoals luchtwassers nu meestal de enige optie. De meeste veehouderijbedrijven moeten voor 1 januari 2020 een ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning indienen, en lopen hier dus tegenaan.

Voor zover bij ons bekend hebben de gemeente en de omgevingsdienst nog geen uitgewerkte aanpak klaar liggen om met die hausse van vergunningaanvragen om te gaan. Er zijn signalen dat de capaciteit bij de omgevingsdienst onvoldoende is om de al die vergunningen te behandelen. Bovendien geven de voor de aanvraag noodzakelijke adviesbureaus al aan dat ze al die aanvragen niet aankunnen.

Vragen:

1. Hoeveel vergunningen/meldingen zijn er in onze gemeente al binnen gekomen in kader van Verordening Natuurbescherming ?
2. Hoeveel aanvragen is de inschatting van het College dat er op 1 januari 2020 binnen moeten zijn?
3. Heeft u al extra capaciteit gereserveerd om al die vergunningen te kunnen behandelen?
4. Heeft u inzichtelijk wat dit aan extra kosten voor de gemeente betekent? Is / wordt daar ruimte voor gereserveerd in de begroting?
5. Als vergunningen niet allemaal op tijd behandeld kunnen worden, dreigt er dan niet een ongelijk speelveld in de gemeente?
6. Bent u het met ons eens dat de Provincie, zowel de veehouderij bedrijven, als ook gemeenten en omgevingsdiensten opgezadeld hebben met een, gelet op het vastgestelde tijdspad, onuitvoerbare regelgeving? Bent u bereid dit signaal ook zodanig af te geven aan de Provincie? Eventueel in bestuurlijke samenwerking met de Brabantse-Wal gemeenten?

Met belangstelling kijken we uit naar de beantwoording van onze vragen, conform art. 36 RvO.

Namens de VVD-fractie,
Rian Govers - Gabriëls,
Raadslid
 
   
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT