• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Vestingvisie


door Jim Bernaards, woensdag 22 mei 2019
Vestingvisie
Dinsdag 21 mei is in de commissie Ruimte de Vestingvisie tot 2026 besproken. Ons burgerlid Jim Bernaards gaf aan dat wat de VVD betreft het belangrijk is om de kunst- en cultuursector bij alle ontwikkelingen die gaan komen te betrekken en altijd rekening te houden met de financiële situatie van onze stad. Dus: zoveel mogelijk samen met particulieren aan de slag met zorgen voor ons verborgen erfgoed. Onze hele bijdrage leest u in dit artikel.

Dat de geschiedenis van onze stad en ons erfgoed de VVD-fractie aan het hart gaat moge inmiddels duidelijk zijn. Bij het doornemen van de voorgestelde vestingvisie komt goed naar voren dat onze stad zowel zichtbaar als verborgen erfgoed hoog heeft staan, en dat kan onze fractie alleen maar toejuichen, en past ook goed in onze visie op onze stad.
De eerste stap is, ook volgens de vestingvisie, inventariseren en waarderen. Wie dit deel van de visie leest, krijgt een beetje het gevoel dat we geen idee hebben waar er wat onder de grond ligt. Dat is niet zo. De afgelopen vijftig jaar is er gelukkig al veel onderzoek gedaan naar de vesting. Met wat collecties oude kaarten, documenten en bestaande kennis erbij moet het volgens ons prima verder te inventariseren zijn. Betrek hier ook de dertien verenigingen en stichtingen met hun cultuurhistorische expertise bij! Met een gedegen overzichtskaart kan de gemeente alle partijen die betrokken raken bij de vestingrelicten faciliteren. De VVD vraagt zich wel af hoe de gemeente alle in kaart gebrachte relicten in één klap wil gaan waarderen op hun staat als ze zo goed als allemaal onder de grond liggen. Dat zal toch geleidelijk gaan, elke keer als er een plan behandelt moet worden; ook als er geen bestemmingsplan van toepassing is. Hoe ziet de gemeente dit praktisch voor zich? En heeft het college voor ogen hoe dit document straks gaat passen in de omgevingsvisie?

Er zullen in de periode tot 2026 zich projecten en andere situaties voordoen waarbij er vestingerfgoed 'naar boven komt'. Onze fractie wil graag dat we dan, naast het sec beschermen van dit erfgoed, mogelijkheden zoeken om deze stukjes tastbare historie in te zetten in de pijler vrijetijdseconomie, zoals we die als één van de Bergse speerpunten hebben vastgelegd. En dat integreren kan op vele manieren; wat ons betreft vooral ook samen met de lokale kunst- en cultuursector. Zo is er reeds geopperd een biënnale op te zetten in onze stad, zij zou als thema de Bergse vesting kunnen dragen. De gemeente heeft al aangegeven in antwoord op onze technische vragen dat naast de SBM ook andere cultuurorganisaties bij de uitvoering van deze visie betrokken kunnen worden. Kan het college in de vestingvisie aangegeven hoe zij dit praktisch vorm willen geven?

Er is nog iets belangrijks wat de VVD graag terug zou willen zien in deze visie. En dat is hoe onze stad deze ambities gaat vormgeven op een manier die past bij onze financiële situatie. Hier nú al duidelijke werkwijzen en plannen over opstellen en vaststellen helpt ons snel te kunnen beslissen wanneer er een project ontwikkeld wordt op een terrein of perceel met relicten. Op basis van proactieve plannen zouden bijvoorbeeld al de kansen op subsidies in beeld kunnen worden gebracht. Dikwijls is is een cofinanciering of zelfs een volledige externe financiering mogelijk in de vorm van bijvoorbeeld Europese subsidie, rijkssubsidie of provinciale subsidie. In een wenselijke situatie zou de gemeente daarnaast kunnen beginnen met binnen de bestaande cultuurbudgetten te kijken of daar ruimte is om plannen te faciliteren en derde partijen te interesseren om vestingrelicten zichtbaar te maken. In ieder geval kunnen wij ons voorstellen dat er door deze werkwijzen en ons huiswerk goed te doen er allerlei mogelijkheden zijn om met subsidies en inzet door particulieren en cultuurhistorische clubs alles uit deze vestingrelicten te halen wat mogelijk is. Dat zijn wat de VVD-fractie betreft de stappen die we moeten nemen alvorens in zo'n geval te denken aan een grote gemeentelijke investering. En ja, we zullen dan misschien in sommige gevallen pas op de plaats moeten maken als er een gemeentelijke bijdrage gevraagd wordt waar geen ruimte voor is, ondanks onze speerpunten. Dan kiezen wij voor optimaal conserveren van als waardevol gewaardeerd erfgoed. Wat is het standpunt van het college over deze denkvolgorde?

Wat wij in de visie missen is de communicatie naar bewoners en ontwikkelaars. Als de gemeente aan de slag gaat met bepalen of een stuk ondergrondse vesting een gemeentemonument moet zijn, dat hebben de eigenaren en bewoners van panden en grond waaronder die delen liggen recht om te weten dát de gemeente daarmee bezig is. Proactief communiceren dus, met duidelijk aangeven wat er mogelijk kán gebeuren. Is het college bereid hierover iets vast te leggen in de visie?

Onze fractie hoopt met een aangepaste visie alle handvatten te hebben voor het omgaan met vestingrelicten op een manier die én recht doet aan het erfgoed, past in onze doelen op gebied van vrijetijdseconomie én financieel haalbaar zijn.
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT