• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

380 kV ondergronds


door Rian Govers, woensdag 29 mei 2019
zoomland
De gemeenteraad behandelde op donderdag 29 mei een motie over het 380 kV tracé. Namens de VVD sprak fractievoorzitter Rian Govers steun uit om het tracé ondergronds aan te leggen en zo te trachten om de kap van 20 hectare bos te voorkomen.

Laat ik beginnen met in tegenstelling tot wat in de publieke opinie schijnt te leven, “we hebben niet zitten slapen”. Reeds in 2017 hebben de samenwerkende overheden een advies uitgebracht met betrekking tot de tracé-keuze op hoofdlijnen. Omdat toen als groot voordeel werd genoemd dat het bestaande 150 kV tracé zou worden vervangen door een nieuw 380 kV tracé. Dat zou de minste impact op de omgeving hebben.

Met de kennis van nu, begin mei 2019, weten we dat Tennet nú aangeeft een nieuw 380 kV tracé niet op dezelfde plaats terug kan komen. Dat vanwege de afstand tot de buisleidingenstraat. Die afstand zou te klein zijn. Omdat er dus een grotere afstand tot de buisleidingenstraat nodig is, moet er een totaal nieuw traject aangelegd worden.

Als we dat in 2017 geweten hadden, hadden we toen wellicht niet voor dit tracé onze voorkeur uitgesproken. Maar dat draaien we niet meer terug. De minister heeft toen op advies van de samenwerkende regio’s besloten dat het tracé ten zuiden en oosten van Bergen op Zoom komt.

Ik ben bij diverse “werkateliers” (de lokale overleggen van TenneT met inwoners en andere betrokkenen) aanwezig geweest. Ik kan dan ook bevestigen dat iedereen binnen de groep stakeholders (bewoners, bedrijven, overheden, organisaties) gelijkwaardig heeft bijgedragen vanuit zijn of haar belang, ervaring en deskundigheid. Er is gekeken naar de opgaven en er zijn verschillende tracévarianten verkend. De effecten van de verschillende tracévarianten zijn in beeld gebracht. Het gaat hierbij zowel om effecten op de leefomgeving als om effecten op milieu, nettechniek, kosten en omgeving. In mijn beleving is dat zorgvuldig gegaan, een voorbeeld van participatie zoals dat straks met de Omgevingswet standaard zal moeten.

Tijdens die werkateliers hebben we voor Bergen op Zoom al de nodige kilometers ondergronds tracé (in de buisleidingenstraat) bedongen. Immers vanaf knooppunt Markiezaat ligt overal “Natura-2000” gebied. De vliegbasis Woensdrecht is eveneens gebaat bij een ondergronds tracé. Er is op het totale tracé slechts 10 km ondergronds mogelijk volgens de huidige stand der techniek zo is ons verteld.

Pas tijdens de wedstrijd kwam de informatie naar voren dat het tracé niet op dezelfde plaats terug kan komen. Het lijkt ons nu des te meer gerechtvaardigd om te komen tot een aanvulling op het ondergrondse tracé. Dat wethouder Jacobs dat probeert te bewerkstelligen waarderen wij.

De VVD heeft deze motie mede ingediend omdat het onze wethouder versterkt in zijn positie bij de regio-onderhandelingen. Wij zien die dan ook met vertrouwen tegemoet en zien uit naar het advies van de samenwerkende overheden dat een dezer dagen zal verschijnen.
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT