• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Aansluiting op snelfietsroutes Vlaanderen


door Jim Bernaards, dinsdag 11 juni 2019
fietspad
Bereikbaarheid is ook per fiets van belang. VVD-burgerlid Jim Bernaards ziet goede mogelijkheden om op eenvoudige wijze aan te haken op de 'fietsostrade' (snelfietspad) naar Antwerpen.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Geacht college,

In de commissie Ruimte, Duurzaamheid en Economie van 21 mei jongstleden spraken we onder meer over onvoorziene ontwikkelingen m.b.t. de F58, de geplande snelfietsroute richting Roosendaal. Rondom de ontwikkeling van dit snelfietspad heeft onze fractie reeds laten blijken hoeveel waarde wij hechten aan zo een route. Als stad met steeds minder ruimte voor economische ontwikkeling worden goede verbindingen met de regio van steeds groter belang. In het geval van Roosendaal gaat het dan om de nieuwe locatie van Bravis en de steeds uitdijende Borchwerf. Waar er ook voorlopig geen ruimte lijkt te zijn voor de zo nodige verbredingen van A58 en A4 leveren snelfietsroutes een duurzame bijdrage aan deze functie voor onze gemeente; iets wat onderzoek ook steeds heeft uitgewezen.

Eerder in mei berichtte EénVandaag ook over snelfietspaden in onze provincie. In deze uitzending werd een kaart getoond met 'geplande' snelfietsroutes. Navraag van onze fractie bij de redactie en daarna bij 't provinciehuis te 's-Hertogenbosch leert dat het hier gaat om snelfietsroutes de het provinciebestuur idealiter verwezenlijkt zou willen zien, en dat het gaat om initiatieven die vanuit de gemeenten zelf dienen te komen, waar de provincie slechts een ondersteunende rol in heeft. Een opzet zoals bij de F58 dus. En dat het nu bij dát project anders loopt dan gepland, is wat de VVD betreft geen reden om niet nu al vooruit te kijken naar nieuwe mogelijkheden op dit vlak.

Onze fractie wil graag uw aandacht vragen voor twee van deze routes. Wij zien de Vlaamse buurgemeenten als integraal onderdeel van onze regio en omgeving, zowel op gebied van economie, mobiliteit, natuur en cultuur, en zijn dan ook in ieder geval verheugd dat deze routes als optie zijn opgenomen in de langetermijnplannen van de provincie. Tenslotte mogen zij niet vergeten worden als we onze plaats in de regio definiëren, iets wat ook duidelijk zo benoemd is in het coalitieakkoord.

Een snelfietsroute tussen Bergen op Zoom en de grens bij Zandv liet is er een die ook de provincie gunstig acht. Niet alleen zouden we dan gebruik maken van onze goede ligging ten opzichte van Antwerpen, maar de werkgelegenheid in de Antwerpse haven ligt veel dichterbij ons dan ´t Stad zelf. Denk bijvoorbeeld aan de BASF en GM voor inwoners van Woensdrecht. Waar onderzoek uitwijst dat lange -afstandfietsen steeds populairder wordt, en dat een snelfietsroute gebruikt wordt voor afstanden tot rond de 25 kilometer, dan ligt deze bedrijvigheid ruim binnen deze radius; en dan nog Stabroek, Kapellen en Berendrecht daargelaten, grote dorpen waarvoor wij zeker op gebied van retail en toerisme een centrumfunctie vervullen. Wij zouden graag zien dat ons college nu reeds de eerste verkenningen doet bij de gemeente Woensdrecht (tenslotte de Nederlandse wielergemeente bij uitstek) om te kijken of dit als initiatief opgezet kan worden. Hoe staat u daar in?

Dichterbij onze gemeentegrenzen, in Essen, is men reeds volop aan het werk aan fietsostrade F14. De fietsostrade is in deze de Vlaamse variant op het snelfietspad, en de F14 vormt een verbinding tussen Antwerpen en de grens ten westen van Nispen. De VVD ziet hierin een kans die we als Bergen op Zoom moeilijk kunnen laten liggen; de afstand tussen het begin van de Huijbergsebaan met haar lange rechtse fietspad in huidige vorm en het geplande einde van de F14 bij Essen bedraagt slechts een kleine 12 kilometer; de afstand tot de landsgrens bij Essenhoek is nog kleiner, slechts een kleine zes kilometer. Middels eenvoudige omvormingen zou hier een prachtige verbinding gelegd kunnen worden op de dan gereedgekomen snelfietsroute op Antwerpen, die tegelijkertijd een verbinding kan vormen met Essen zelf, met haar bijna 20.000 inwoners toch een buurgemeente om rekening mee te houden als het gaat om kansen benutten. Ziet het college hier ook kansen in? En zijn ze bereid ook over een mogelijke verbinding met fietsostrade F14 te informeren bij gemeenten Woensdrecht en Essen en de provincie Antwerpen?

Resumé hebben wij de volgende vragen:

- Bent u bereid om bij de gemeente Woensdrecht te informeren naar bereidheid tot het samen nemen van initiatief voor een snelfietsroute richting Zandvliet?
- Bent u bereid te informeren bij de provincie hoe zij in deze kunnen ondersteunen dit initiatief op te zetten, buiten een financiële bijdrage?
- Ziet u kansen voor Bergen op Zoom in intensieve samenwerking en een goede verbinding met Vlaamse buurgemeenten, en in het bijzonder een grotere plaats als Essen?
- Bent u bereid nader te informeren bij de gemeenten Essen en Woensdrecht en de provincie Antwerpen hoe zij denken over een aansluiting op fietsostrade F14?

Dat nu bij de F58 de dingen niet lopen zoals gepland, en wat daar ook de oorzaak van zal blijken te zijn, mag ons niet doen afhaken als het om snelfietsroutes gaat. Nogmaals, de VVD ziet volop kansen als het gaat om duurzame mobiliteit, werkgelegenheid en onze positie in de regio, en ondanks dat er nu eenmaal een landsgrens ligt tussen ons en onze Vlaamse buurdorpen moet ons dat niet beletten om ook dié kansen te benutten.

Met belangstelling kijken we uit naar de beantwoording van onze vragen, conform art. 36 RvO.

Namens de VVD-fractie,

Jim Bernaards
Burgerlid

Rian Govers - Gabriëls
Raadslid
 
   
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT