• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Parkeerdruk binnenstadsbewoners


door Dominique Hopmans, woensdag 12 juni 2019
De parkeerdruk voor binnenstadbewoners is groot. VVD-raadslid Dominique Hopmans vraagt hier aandacht voor bij het college van B & W. Hij doet het voorstel om een gedeelte van de parkeergarage Achter de Grote Markt in te zetten voor binnenstadbewoners. De parkeergarage kent nu immers een betrekkelijk lage bezetting.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Geacht College,

De parkeerdruk in de binnenstad brengt al sinds jaar en dag de nodige discussies teweeg. Ook onze fractie ontvangt geregeld signalen over deze kwestie. Binnenstadsbewoners zijn soms wel 15 minuten bezig om een plekje te vinden. Zeker in de avonduren, na een lange dag werken, levert dat de nodige frustraties op. Een structurele oplossing blijkt er, helaas, nog steeds niet te zijn. Uitgevoerde maatregelen neigen eerder naar de tegengestelde richting. De laatste jaren zijn er parkeerplaatsen weggehaald in plaats van bijgekomen. Tegelijkertijd realiseren we ons dat de oplossingsrichtingen schaars zijn en dergelijke problematiek nu eenmaal inherent is aan ‘wonen in de binnenstad’. Dat ontslaat ons echter niet van de plicht om te zoeken naar opties die bijdragen aan een gezonder parkeerklimaat. Binnenstadsbewoners zijn immers vaak (en eigenlijk automatisch) ook binnenstadsbezoekers en daarmee – in ieder geval deels – bepalend voor de vitaliteit van onze binnenstad.

Vanaf het tweede kwartaal van dit jaar zal worden aangevangen met de opknapbeurt van de parkeergarage ‘Achter de Grote Markt’. Dat is een dure (2,8 miljoen), maar noodzakelijke investering vanwege de huidige staat van de parkeergarage. Opvallend feit is de lage bezetting van gemiddeld 40%. Dit percentage, in combinatie met de parkeerdruk elders in de binnenstad, bracht ons op het volgende gedachtespoor: als 60% van de parkeergarage leegstaat en binnenstadsbewoners ondertussen tot wel een kwartier bezig zijn met het zoeken naar een plekje, ligt daar dan geen ruimte voor een win-winsituatie? Ja, win-win, want enerzijds verlichten we op deze manier de parkeerdruk en anderzijds maken we werk van het aanzicht van een ‘verlaten’ parkeergarage. Het is zo dat de primaire focus van deze parkeergarage ligt op ‘bezoekers’ van de binnenstad , maar zoals eerder aangekaart in deze brief: binnenstadsbewoners zijn óók binnenstadsbezoekers. Onzes inziens ligt de oplossing dan ook in het midden. Er ontstaat namelijk een onevenwichtige situatie wanneer je de parkeergarage openzet voor iedere binnenstadsbewoner met een parkeervergunning (mogelijkerwijs blijft er dan te weinig ruimte over voor de beoogde doelgroep: de bezoeker c.q. de toerist). Tegelijkertijd werkt het huidige tarief ontmoedigend: er is weliswaar een ‘nachtabonnement parkeergarages’ voor binnenstadsbewoners van €120,00 per jaar, maar vanwege de ‘gezette tijden’ worden bewoners gedwongen om daarnaast ook gewoon een bewonersvergunning aan te
schaffen.

Daarom pleit onze fractie voor een nieuw abonnement dat deze spagaat – tussen het verdringen van de beoogde doelgroep (bezoekers) én de huidige ontmoedigende tarieven – weet te overbruggen. Dat kan bijvoorbeeld door een deel van de parkeergarage (een bepaald percentage
van de totaalcapaciteit) te reserveren voor bewoners. Verdere uitwerkingen, zoals het limiteren van uit te geven ‘voordeelabonnementen’ en communicatie naar buiten, laten wij graag aan het College over. De VVD-fractie is in ieder geval van mening dat een dergelijk voordeelabonnement een oplossing kan bieden voor de huidige parkeerdruk. Parkeerplaatsen die toch niet benut worden, kunnen net zo goed worden ingezet om onze binnenstadsbewoners van dienst te zijn. Conform artikel 36 van het reglement van orde stellen we over het bovenstaande de volgende vragen:

1. Hoe staat het met de werkzaamheden rondom het opknappen van de parkeergarage Achter de Grote Markt (het einde van het tweede kwartaal nadert) ?
2. Is het College met ons van mening dat de huidige parkeerdruk een probleem is?
3. Ziet het College heil in het voorgestelde ‘voordeelabonnement’ voor de parkeergarage Achter de Grote Markt om de parkeerdruk aan te pakken?
4. Zo ja, is het College bereid om te onderzoeken wat hierin de mogelijkheden zijn (hoogte tarief, gereserveerde ruimte binnen parkeergarage, aantal uit te geven voordeelabonnementen)?
5. Zo nee (of in aanvulling op vraag 4), welke maatregelen is het College dan (of nog meer) voornemens om te treffen?

Met vriendelijke groet,

Namens de VVD-fractie,

Dominique Hopmans
Raadslid
 
   
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT