• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Fractievoorzitter "op de reservebank"


door Joost Pals, vrijdag 21 juni 2019
Donderdag 20 juni heeft de VVD-fractie gesproken over de caravanstalling van VVD-fractievoorzitter Rian Govers en de beeldvorming die hierover is ontstaan. Uitkomst van dit overleg is dat Rian voor de duur van een onderzoek door de burgemeester ‘op de reservebank’ plaatsneemt.

De bespreking begon met een uitgebreide toelichting van de fractievoorzitter waarna de andere fractieleden hun visie gaven. In het kort komt de toelichting van Rian erop neer dat zij en haar echtgenoot zich in 2016, toen een grote afnemer van hun oesterzwamkwekerij financieel in de problemen kwam, genoodzaakt zagen bedrijfsmatig de bakens te verzetten. De aandacht verlegde zich meer naar het stallen van caravans en campers. In april 2018 uitten handhavers van de gemeente bij een controle hun bedenkingen over of zij deze activiteiten in deze vorm konden toestaan.

Rian heeft van die controle en van de bedenkingen bij haar activiteiten actief melding gemaakt bij zowel de VVD, de burgemeester als bij de fractievoorzitters van de partijen in de raad (‘Seniorenconvent’). Ze voerde daarnaast overleg met de gemeentelijke instanties om tot een oplossing te komen. Bij dit overleg speelde volgens Rian haar raadslidmaatschap geen rol. Het vond plaats zoals overleg met om het even welke ondernemer zou plaatsvinden.

Onderzoek
Fractie en bestuur van de VVD in Bergen op Zoom nemen vooralsnog genoegen met de verklaring en vertrouwen Rian. Niettemin hebben ze de burgemeester gevraagd een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken uit te voeren. Dit om te voorkomen dat het beeld van onjuist handelen langer beklijft dan redelijk of rechtvaardig is.

De burgemeester heeft aangegeven uiterlijk eind augustus de bevindingen van zijn onderzoek te rapporteren. Op verzoek van de VVD zullen deze vervolgens openbaar besproken worden in de gemeenteraad. Tot die tijd neemt Rian Govers even plaats op de reservebank. Dat betekent dat ze zich gedurende het onderzoek niet politiek uit maar formeel wel lid van de raad blijft. In deze periode neemt Joost Pals (vice-fractievoorzitter) haar taken waar.

Joost Pals
Vice-fractievoorzitter VVD Bergen op Zoom

Jan van Wijk
Voorzitter VVD Scheldebrug
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT