• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Beleidskader 2020


door Joost Pals, zondag 23 juni 2019
Afgelopen week sprak de gemeenteraad over het Beleidskader 2020, de opmaat naar de komende begroting. VVD-raadslid Joost Pals legde de nadruk op het op orde brengen van de gemeentelijke financiën. De gemeente Bergen op Zoom leeft op te grote voet en zal de tering naar de nering moeten zetten.

Voorzitter, ik wil het eens hebben over het huishouden Bergen op Zoom. Niet een gemiddeld huishouden uit deze gemeente. Maar de gemeente zelf als huishouden. Want met een schuldenlast van meer dan 240 miljoen en inkomsten van ook meer dan 240 miljoen worden cijfers abstract en weinig tastbaar.

Maar vertaal het eens naar een normaal besteedbaar inkomen van een gezin. Dus niet bruto, maar het besteedbaar inkomen voor een tweeverdienersgezin. Dat is volgens het CBS gemiddeld een beetje boven de 60.000 euro, maar met 240 miljoen rekent 60.000 euro handig. Het huishouden Bergen op Zoom heeft dan dus 60.000 euro aan inkomsten.

Van die 60.000 euro komt 32.000 euro vanuit het gemeentefonds. Ons huishouden heeft verder 8.000 euro inkomsten in het sociaal domein, denk aan BUIG e.d. en 5.000 euro vanuit de rioolheffing. En met nog wat andere posten sprokkel je die 60.000 euro aan inkomsten bij elkaar.

Dan de schuldenlast. Als je die terugbrengt tot een huishouden kom je ook op zo'n 60.000 euro. 60.000 euro aan schuld. Voor een gezin met een hypotheek is dat nou ook weer niet om heel erg van te schrikken. Tegelijkertijd, de bezittingen van ons huishouden komen op 84.000 euro. Het huishouden staat dus niet onder water, maar het houdt niet over.

Wat veel ernstiger is, zijn de vaste lasten van het huishouden Bergen op Zoom. 60.000 euro aan besteedbaar inkomen. Maar daar staan 59.950 euro aan vaste lasten tegenover. Over 2018 hielden we 50 euro over. Dát is nog veel ernstiger dan de schuldenlast. Met de huidige begroting 2019 hopen we, na de vaste lasten, 125 euro per maand over te houden.

Dus 60.000 euro schuld. Een besteedbaar inkomen van 60.000 euro. En 125 euro per maand overhouden na je vaste lasten. Gaat dan onvoorzien de auto of een wasmachine kapot, dan moet het huishouden van de gemeente nóg meer lenen. Op de pof.
Dit huishouden leeft op te grote voet. Dit huishouden zal de tering naar de nering moeten zetten.

Voorzitter, dan weer de abstracte cijfers.

In het coalitieakkoord is niet alleen de ambitie van 90% schuldquote in 2026 afgesproken. Er staat ook een doelstelling voor 2022. In 2022 hebben we bereikt dat we een jaarlijks sluitende begroting hadden en dat de schuldenlast verder af nam. Dát hebben we in 2022 bereikt.

In 2022, want wij willen geen principe van 'après nous, le déluge'. Geen 'na ons de zondvloed'. Wij zijn verantwoordelijk voor déze bestuursperiode en in déze bestuursperiode hebben we te handelen. En dat is via een gezonde exploitatie ook echt wel mogelijk.

Een aardige benchmark zijn de zogenoemde taakvelden. De rijksoverheid dwingt gemeenten daarmee om soortgelijk te rapporteren. Dat maakt vergelijking beter mogelijk. En dan zie je dat de gemeente Bergen op Zoom op sommige terreinen fors meer uitgeeft dan gemeenten met een soortgelijke grootte en een soortgelijke functie.

Bergen op Zoom geeft vandaag de dag wat minder uit aan openbare orde en veiligheid en aan onderwijs. We geven meer uit aan het grondbedrijf, dat zal niemand verbazen, maar ook fors meer aan sport, cultuur en musea. Dan heb je het over een budget van 17 miljoen euro waar soortgelijke gemeenten toekomen met 8 miljoen euro.

We hebben hart voor sport, cultuur en musea, maar we willen de discussie wel aan hoe we tot meer doelmatigheid kunnen komen. In andere centrumgemeenten in Nederland zijn er echt geen barbaarse toestanden. En met een verschil van meer dan de helft moeten we echt nagaan hoe het doelmatiger kan.

Voorzitter, onze fractie heeft er bewust voor gekozen om vrijwel het hele betoog te besteden aan het financiële verhaal. Dat is niet het verhaal van makkelijk scoren. Niet het verhaal van beloftes over leuke dingen. Maar het is wel het verhaal van een noodzakelijke verandering van denken.

Eén ander onderwerp willen we nog kort aanstippen en dat betreft Courage. De aanpak van de drugscriminaliteit. In december kondigde de burgemeester een 'Courage 2.0' aan. Dat lijkt ons heel nuttig, want de sluiting van de coffeeshops was een package deal: én de sluiting én de intensivering van de aanpak van drugscriminaliteit.
Dat laatste zien we niet in voldoende mate gebeuren. Dus daarover horen we graag meer van de burgemeester vanuit zijn portefeuille veiligheid.

Tot slot. Het beleidskader is de opmaat naar de begroting. En in dat licht willen we als VVD het college drie prioriteiten meegeven:

Ten eerste, en dat zal gezien dit betoog niet verbazen: de financiën op orde.
Ten tweede: aandacht voor de economische ambities gericht op meer arbeidsplaatsen.
En ten derde een veilige en leefbare woonomgeving.
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT