• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Maak aanpak zwerfafval betaalbaar


door Dominique Hopmans, donderdag 15 augustus 2019
Er is meer capaciteit nodig voor de aanpak van zwerfafval. VVD-raadslid Dominique Hopmans wijst het college op een mogelijkheid om de boetegelden ten gunste van de handhaving te laten komen.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: Besluit bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte

Geacht College,

Je zou bijna kunnen stellen dat onze 'openbare ruimte' in een crisis verkeert. De hoeveelheid straat-, zwerf- en drugsafval in onze straten, parken en bossen neemt onaanvaardbare proporties aan. Buiten het bedroevende aanzicht vergroot het bijvoorbeeld de kans op rattenplagen (die naar verluidt nog meer onrust gaan veroorzaken dan de eikenprocessierups). Het is een probleem dat breed- en diepgevoeld wordt onder onze inwoners. Ondertussen doet de gemeente alles wat binnen haar vermogen ligt om deze trend van verloedering en verrommeling te bestrijden. Maar met de huidige beschikbare handhavingscapaciteit lijkt het winnen van die strijd een mission impossible te zijn. De financiële staat van onze gemeente maakt het ook niet makkelijk om die capaciteit ‘even’ uit te breiden en het afvalprobleem in de kiem te smoren. We lijken ons in een patstelling te bevinden.

Ook inwoners proberen het verschil te maken. Zo heeft een inwoonster het initiatief genomen om op 21 september, tijdens ‘World Cleanup Day’ een opruimwandeling te organiseren rond de Grote Melanen. Zulke initiatieven zijn meer dan prijzenswaardig, maar erop gokken dat dit massaal en structureel zal gebeuren lijkt ons niet realistisch. Om te zorgen dat iedereen (gemeente en inwoners zij aan zij) zijn of haar verantwoordelijkheid gaat nemen over onze openbare ruimte, dient allereerst het vertrouwen herwonnen te worden. De enige, bewezen manier om dat te doen, is een repressieve aanpak: oftewel handhaven, maar dan ook écht handhaven! Maar hoe gaat dat nou lukken met de beperkte handhavingscapaciteit die wij hier in Bergen op Zoom hebben?

Een mogelijk antwoord is de ‘Wet Bestuurlijke Boete Overlast Openbare Ruimte’ (WBBOOR). Deze wet maakt het mogelijk om breed op te treden tegen diverse vormen van verloedering en afvaldumpingen. Eén van de redenen van het tekort aan middelen op handhaving is namelijk dat de meeste boetes op overlast hun grondslag vinden in het strafrecht. De boetegelden gaan dan rechtstreeks naar de schatkist van de Rijksoverheid, waar gemeenten dus niks van terugzien. Echter, wanneer onze lokale handhavers gebruik zouden maken van de Bestuurlijke Boete Overlast Openbare Ruimte zouden deze gelden wel terecht komen in de portemonnee van de gemeente. Met die opbrengsten zouden we (eventueel tijdelijk) extra BOA’s kunnen aanstellen, die uitgerust met dit instrument, nog gerichter zouden kunnen handhaven. Herhaal die strategie een paar keer en in de vorm van een soort sneeuwbaleffect kan de afvalcrisis in no-time bezworen worden. Parallel daaraan zouden de boetegelden ook ingezet kunnen worden om burgerinitiatieven op het gebied van de openbare ruimte te stimuleren en belonen.

Deze wet bestaat al sinds 2007, maar wordt door weinig gemeenten toegepast. De Bestuurlijke Boete Overlast Openbare Ruimte geniet simpelweg nog onvoldoende bekendheid. Een gemiste kans. Zeker voor Bergen op Zoom. Collega-raadslid Louis van der Kallen (BSD) wees de gemeente in 2008 al op dit instrument. Ook hij zag toen al de budgettaire voordelen van deze wet en daarmee de kansen om ons handhavingsapparaat te versterken. In een telefoongesprek gaf Louis aan dat daar destijds, helaas, weinig mee is gedaan. Tijd om daar verandering in te brengen. Zeker nu de afvalproblematiek schrijnender lijkt dan ooit tevoren. We zijn het aan onze inwoners verplicht om deze route uit te proberen. Hopelijk kan de ‘grote schoonmaak’ spoedig beginnen. Zodat we daarna, samen met onze inwoners, de openbare ruimte schoon en opgeruimd kunnen houden.

Conform artikel 36 van het reglement van orde heeft de VVD-fractie hierover de volgende vragen:

1. Bent u bekend met de Wet Bestuurlijke Boete Overlast Openbare Ruimte?
2. Zo ja, in hoeverre wordt deze reeds toegepast?
3. Ziet u ook kansen om met de geïnde gelden (1) onze handhavingscapaciteit uit te breiden én (2) burgerinitiatieven op dit vlak te stimuleren/belonen?
4. Zo ja, bent u bereid om hier topprioriteit van te maken en de door onze inwoners verlangde ‘grote schoonmaak’ te verwezenlijken (eventueel met Word Cleanup Day als symbolische startdatum)?

Met vriendelijke groet,

Namens de VVD-fractie,

Dominique Hopmans
Raadslid
 
   
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT