• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Wegwerpbekers bij evenementen


door Maarten van 't Hof, vrijdag 2 augustus 2019
Bergen op Zoom heeft tal van mooie en toonaangevende evenementen. Tegelijkertijd is zwerfvuil een belangrijk onderwerp en heeft wegwerpplastic een forse impact. VVD-raadslid Maarten van 't Hof vraagt het college om maatregelen en doet een aantal voorstellen.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: Door gemeente voorgeschreven gebruik wegwerpbekers bij evenementen

Geacht College,

Recent is weer een van de toonaangevende evenementen van onze gemeente geweest, de Krabbenfoor. Ondanks de hitte mag dit, met dank aan de beroepsmatig en vrijwillige inzet van zeer velen, weer een succes genoemd worden.
Tijdens dit evenement werden wij weer geconfronteerd met het gemeentelijk voorschrift dat na een bepaald tijdstip in de avond door de horeca geen glaswerk meer mag worden gebruikt voor het verstrekken van consumpties.

Uit hoofde van veiligheid bij grote evenementen kan de VVD begrip hebben voor deze maatregel en deze maatregel ook ondersteunen.

Wegwerpplastic heeft, zo is inmiddels ruimschoots gebleken, een enorme negatieve invloed op het milieu. Zelfs al zouden wij alle gebruikte wegwerp glazen weten te recyclen, dan nog is de milieu belasting onaanvaardbaar hoog.
Door gemeente personeel, betrokken ondernemers en Saver wordt er ook alles aan gedaan om na afloop de straten, markt en pleinen weer vuil vrij te krijgen, maar desondanks is er sprake van zwerfvuil waar mensen zich, terecht, aan ergeren. Ook geeft wegwerpplastic aanleiding tot dierenleed die wegwerpplastic geheel of als het tot stukjes is vergaan, zien als voedsel met alle gevolgen van dien.
Los hiervan zijn er inmiddels ook verschillende maatregelen afgekondigd en in uitvoering gebracht om wegwerpplastic te gaan verbieden dan wel het gebruik sterk aan banden te leggen. O.a. de EU heeft in 2018 een richtlijn hierover uitgevaardigd. Deze dienen in landelijke wetgeving te worden omgezet. Vele steden hebben inmiddels lokaal ook een ban op wegwerpplastic ingevoerd. In ons parlement wordt o.a. ook gewerkt aan deze wetgeving en daarnaast hebben sommige festivals zelf al aangekondigd geen wegwerpplastic meer te gebruiken.

Het zal duidelijk zijn, gebruik van wegwerpplastic is volgens onze fractie niet meer te verdedigen, ook zonder wettelijke maatregelen. Zeker niet als Bio-Based gemeente en als gemeente die duurzaamheid zegt te omarmen.

In de praktijk zie je dat al verschillende oplossingen zijn uitgedacht. Zo is er de oplossing van het vervangen van de wegwerpplastic bekers door biologisch afbreekbare. Er wordt geëxperimenteerd met hard plastic bekers die je moet kopen en kan laten bijvullen. Dat is o.a. in gebruik bij de Foodtruckfestival in onze gemeente. Maar voor grote evenementen, die bijvoorbeeld door vele horeca ondernemers vanuit hun eigen zaak en verspreid over de binnenstad worden ondersteund, zou dit systeem grote logistieke en praktische gevolgen kunnen hebben.
Dan is er de optie om met statiegeld te werken. Maar ook dit systeem kan grote praktische gevolgen hebben voor onze horeca ondernemers. Men moet met het huidige systeem al alle zeilen bijzetten om de klanten snel en efficiënt hun drankje aan te kunnen bieden. Deze optie zie je dan ook vooral op festivals en bv bij kerstmarkten in Duitsland. Die kunnen dat doen omdat er een centraal uitgifte en inneem punt is. Dat is bij onze festiviteiten in de binnenstad (nog) niet het geval.

Wat zeker dus niet de bedoeling is van onze vragen, is om grote evenementen en hun organisatoren en facilitators te frustreren met arbeidsintensieve en daardoor dure en niet praktische oplossingen. Wij kunnen echter niet voorbij gaan aan de negatieve effecten van wegwerpplastic en roepen dan ook op om actief te gaan zoeken naar oplossingen die ook practisch uitvoerbaar zijn.

Conform artikel 36 van het reglement van orde stellen we u de volgende vragen.

- Bent u bekend met de vele initiatieven om gebruik van wegwerpplastic terug te dringen en zelfs te verbieden?
- Wordt door het college de noodzaak tot terugdringen en verbieden onderschreven?
- Is het college bekend met de alternatieven zoals bio-based bekers dan wel biologisch afbreekbare versies?
- Is het college bereid te overwegen om als alternatief ook statiegeld hard plastic bekers of te kopen bekers toe te staan, zoals ook bij Foodtruckfestival Bergen op Zoom afgelopen keer is toegepast, met in acht name van de organisatorische en praktische invalshoek en in en na overleg met de ondernemers?
- Bent u bereid om met de horeca ondernemers in de binnenstad en evenementen organisatoren in overleg te treden om deze statiegeld of koop opties van bekers te bespreken en tot afspraken te komen?
- Is het college daarna bereid om zo snel mogelijk stappen te ondernemen om de voorschriften voor gebruik van wegwerpplastic aan te passen en dwingend milieu technisch aanvaardbare alternatieven te eisen, nadat dus hiervoor praktische invulling is gevonden?
- Kunt u aangeven op welke termijn deze voorschriften dan zouden kunnen worden aangepast om gebruik van wegwerpplastic zo snel mogelijk verder te voorkomen?

Met vriendelijke groet,

Namens de VVD-fractie,

Maarten van ‘t Hof
Raadslid
 
   
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT