• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Contrademografisch bouwen


door Jim Bernaards, donderdag 3 oktober 2019
wonen (scheldevesting)
In de commissie Ruimte werd woensdag gesproken over het begin van de gemeentelijke woonvisie. Want wordt er niet teveel geleund op prognoses? En moeten die prognoses wel leidend zijn, zeker als het gaat om wonen voor jongeren? Of moet je 'contrademografisch' bouwen? Wij vroegen het aan ons jongerenpanel VVD-Next en droegen de boodschap uit in de commissievergadering.

   
Een stad zonder huizen is geen stad. Woonbeleid en visie daarop raakt niet alleen de inwoner direct, maar bepaalt ook de toekomst van onze gemeente. Dat maakt een goed ontwikkelde visie zo belangrijk. En in de aanzet tot die visie valt onze fractie een aantal zaken op.

Laten we beginnen met jongeren. Ik heb dat zelf al enkele jaren geleden gezegd: deze stad kan en mag er niet vanuit gaan dat het vanzelfsprekend is dat jongeren hier blijven. Het is hier niet aantrekkelijk voor iemand van mijn leeftijd, zeker niet met Breda, Tilburg en Antwerpen als buur. Werkgelegenheid, en dan vooral voor theoretisch geschoolden, levendigheid, toenemende vergrijzing, en natuurlijk, zoals 't college ook erkent in het startdocument, het is zelfs hier ontzettend lastig om te wonen. Wat de jongere hier houdt en hier doet terugkeren na een studie elders is hun liefde voor de stad, kijk maar naar mijn collega Dominique en ik. Niet alle steden hebben dat en laat Bergen daar toch alsjeblieft gebruik van maken. Immers: jongeren maken het Bergen op Zoom van 2029, 2059 en 2119.

In dat opzicht is onze fractie toch blij dat de toekomst van onze stad vermeld wordt in dit document. 't College wil ruimte bieden aan particuliere initiatieven op het gebied van tijdelijk en klein wonen, en komt ook starters op de markt tegemoet. Da's een goede lijn waarvan wij graag zouden zien dat zij die ook uitdraagt naar Bergenaren binnen en buiten de gemeente. Toch wil onze fractie graag een omkering in denkwijze onder de aandacht brengen op dit vlak.

In dit document wordt gesproken over demografische prognoses en onderzoek naar doelgroepen dat nog gedaan moet worden. Ten eerste: in hoeverre kloppen die als scheefwonen tegengaan om ruimte te maken voor starters op de huurmarkt genoemd wordt als optie? Bouwt men dan wel genoeg bij? En ten tweede een filosofische vraag: is er minder behoefte aan woningen voor jongeren en jonge starters omdát zij wegtrekken, of trekken/blijven zij weg omdát er hier te weinig woningen voor hen zijn? Laatste vraag heeft onze fractie weggelegd bij ons jongerenpanel VVD-Next, en daaruit blijkt toch vooral het laatste. Daar kan actie op komen, noem het 'contrademografisch bouwen'. Woningen bouwen, geschikt voor jongeren en jonge starters, en dan meer dan de fatalistische prognoses voorspellen dat er nodig gaat zijn. Onze fractie zou graag hierover meer terugzien in de woonvisie.

Inderdaad vergrijst onze gemeente. Maar ook moeten we constateren dat veel senioren steeds langer vitaal blijven, mits dat wordt gefaciliteerd. Het zal duidelijk zijn dat wij achter de aandacht staan die in de startnotitie wordt omschreven. Uiteraard kunnen wij pas één en ander beoordelen als de visie ons ter bespreking wordt voorgelegd. En oudere woningzoekenden faciliteren; dat hóeft niet ten koste te gaan van aanbod voor jongeren en de zo belangrijke middenklasse.

Laten wij hierbij ook aandacht houden voor onze kleine kernen. Deze maand verwacht onze fractie een terugkoppeling op de aangenomen motie over inbreiding te Lepelstraat, ten behoeve van vooral de ouderen en jongeren daar. Er is in de kleine kernen een vrij specifieke behoefte, iets wat onze fractie ook maandag hoorde in het Lepelstraatse dorpsgesprek. En hoe zit dat op de Heimolen, de Kladde en op Nieuw-Borgvliet? De kernen verdienen een plek in deze visie. Ook willen wij graag aan het college meegeven dat een wijk geen perfecte mix hoeft te zijn van doelgroepen, hoezeer dat ook de leefbaarheid in een wijk kan bevorderen. Zwartwit gezegd: jongeren wonen graag in de binnenstad, gezinnen graag in de buitenwijk en ouderen in hun eigen buurt. Daar heb je geen verder onderzoek voor nodig; dus onze fractie zou zeggen, bouw naar verhouding, en rekening houdend met deze wensen.

Al met al is deze notitie een mooi begin waarbij wij graag zouden zien dat er meer grenzen verlegd worden.
 
   
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT