• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Column: Bescherm de vrijheid


zaterdag 5 oktober 2019
In deze column schrijven VVD-ers Dominique Hopmans en Jim Bernaards over lesmethodes die tornen aan de vrijheid.

   
'Je kunt vrijheid alleen in dankbaarheid aanvaarden als je ze ook een ander gunt', zo sprak CU-voorman Segers een paar dagen geleden tijdens een debat over bijzonder onderwijs [1]. Een aantal weken geleden was er landelijk nieuws dat onze fractie zeer bezorgd stemde. Op veel Nederlandse basisscholen, met een islamitische signatuur, zou een methode gebruikt worden) om kinderen in het basisonderwijs te leren over seks, liefde, LHBTI'ers en omgaan met elkaar.

De methode waar het over gaat, 'Help! Ik word volwassen', staat vol beweringen die in allerlei opzichten haaks staan op onze westerse normen en waarden van vrijheid, gelijkwaardigheid en onderlinge verdraagzaamheid. Zo wordt er afkeurend geschreven over homoseksualiteit [4], wordt er aangemoedigd elkaar te wijzen op naleving van strikte (kleding)voorschriften én wordt het jongens en meisjes ontmoedigd om op gelijkwaardige basis met elkaar om te gaan [2]. Termen als 'overspel' en 'ongelovigen' worden niet geschuwd wanneer er niet overeenkomstig deze 'regels' wordt gehandeld.

Onze fractie is onthutst over het feit dat dergelijke stelregels onderwezen worden in ons land. In het bijzonder omdat dit ook gebeurt op een basisschool met islamitische signatuur binnen onze eigen gemeentegrenzen. Laat er geen misverstand over bestaan: als lokale VVD omarmen we diversiteit, gunnen we ieder het recht om zijn of haar geluk na te jagen op basis van persoonlijke keuzes. Maar die keuzevrijheid is nooit oneindig. In ieder geval niet als onze liberale verworvenheden daarbij ter discussie worden gesteld. Als je niet mag kiezen wie je liefhebt. Als man en vrouw niet langer gelijkwaardig zijn. En als beslissingen niet meer gebaseerd zijn op eigen keuzes. Onze kinderen verdienen het om met die vrijheden op te groeien. Lesmethodes die daaraan tornen mogen geen plaats krijgen in ons land, niet neerdalen in onze gemeente.

Wethouder Jacobs gaf in een desbetreffend artikel in de BNdeStem [3] aan in gesprek te willen gaan met dhr. Talbi, directeur-bestuurder van de SIPO (een overkoepelende organisatie van islamitische basisscholen in Noord-Brabant). Onze fractie is blij dat de wethouder de urgentie hiervan begrijpt en actief in gesprek gaat. Aan de andere kant willen wij ook onze waardering uitspreken voor de open opstelling van de SIPO. Want; terugpakkende op het citaat van Segers uit de eerste alinea; vrijheid en die in dankbaarheid aanvaarden kan alleen als je in dit opzicht naast elkaar staat, in plaats van tegenover elkaar. En als we dan toch naast elkaar gaan staan, laten we dan ook pal voor onze westerse normen en waarden gaan staan.
 
   


1. https://www.bndestem.nl/politiek/je-kunt-vrijheid-alleen-in-dankbaarheid-aanvaarden-als-je-het-ook-een-ander-gunt~a349451a/
2. https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/met-help-ik-word-volwassen-leren-nederlandse-prepubers-elkaar-de-maat-te-nemen~bb766908/
3. https://www.bndestem.nl/brabant/islamitische-basisscholen-willen-leren-van-commotie-rond-anti-homotaal~a8639a44/
4. Passages uit de methode m.b.t. homoseksualiteit, gepubliceerd door de ISBO: https://deisbo.nl/wp-content/uploads/2019/09/75-79%20Seksuele%20voorlichting%20Meisjes%20werkboekje%202019.pdf
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT