• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Begroting 2020: het zal echt anders moeten


door Joost Pals, zaterdag 16 november 2019
Afgelopen week debatteerde de gemeenteraad over de begroting 2020. Voor de VVD is het verminderen van de schuldenlast van groot belang. VVD-raadslid Joost Pals benadrukte dat het echt anders moet. De gemeente Bergen op Zoom is verslaafd aan geld uitgeven. Elk jaar gaan er extreem hoge bedragen naar cultuur, sport en musea: elk jaar 8 miljoen euro méér dan het landelijk gemiddelde.

Hieronder vindt u de bijdrage zoals Joost Pals namens de VVD in 1e termijn heeft gegeven.

   
Voorzitter, vandaag bespreken we een begroting met een begrotingsjaar dat een verlies van meer dan 2 miljoen geeft en met een schuldenlast die verder op blijft lopen tot een record van 274,3 miljoen euro. Het is 50 miljoen meer schuld dan waar we deze bestuursperiode mee begonnen.
Dat betekent dat het echt anders moet.

De VVD is in deze coalitie gestapt met als belangrijk speerpunt dat de schuldenlast wordt afgebouwd. In het coalitieakkoord zijn daar belangrijke afspraken over gemaakt. Met begrotingen die jaarlijks sluitend zijn. En dat we de schuldenlast niet doorschuiven naar de volgende bestuursperiode.

Voor ons ligt nu een begroting waarin het begrotingsjaar 2020 niet sluitend is. Het risico is zeer reëel dat we net als dit jaar ook in 2020 met aanvullende tekorten te maken zullen krijgen via de concernberichten. Als dat zich herhaalt, dan zakken we door de bodem van ons weerstandsvermogen. Onze fractie wil benadrukken hoe ernstig de situatie is.

Er zijn natuurlijk belangrijke en goede stappen gezet.Bijvoorbeeld door het werken met de moederkredieten. En ook door het onderbrengen van de onderwijshuisvesting binnen diezelfde moederkredieten. Het college is daar voortvarend mee bezig, het vergroot de 'control' en dat is zeker nodig.

We zijn een gemeente met een kwart miljard euro schuld en voegen daar nog steeds vele miljoenen aan toe. In 2020 neemt de schuld volgens de begroting met 12,3 miljoen toe, Dat is 23,40 euro per minuut oftewel 33.700 euro per dag. Per dag! Ook op zon- en feestdagen. Bovenop de schuld die we al hebben.

Voorzitter, deze gemeente is verslaafd aan geld uitgeven. Je ziet dezelfde patronen als bij een tabak-, drugs- of gokverslaving:
'Maar ik probeer toch al te minderen?”
'Maar het valt toch allemaal wel mee?”
'Het komt niet door mij maar door de sigarettenfabrikanten'


Typerend voor een verslaving is om de eigen verantwoordelijkheid weg te schuiven en extern te beleggen. Dat zie je bij deze begroting ook gebeuren. Een duidelijk voorbeeld is het frame dat de rijksoverheid de oorzaak zou zijn van onze financiële problemen, omdat er te weinig budget is voor het sociaal domein. Het is simplistisch om de rijksoverheid de financiële problemen van de gemeente Bergen op Zoom in de schoenen te schuiven.

In de jaren vóór 2018 hielden we fors geld over op het sociaal domein. 4,4 miljoen in 2015. 8 ton in 2016. 1,1 miljoen in 2017. En ook in 2018 nog meer dan een ton aan overschot. Ook dát is onderdeel van het eerlijke verhaal over het sociaal domein.

En voor het debacle met Nedalco, met Bergse Haven, met de Markizaten is toch echt deze gemeente zelf verantwoordelijk. De rijksoverheid verplicht ons niet tot het realiseren van een Eventum, tekorten op IBOR en de aankoop van het IRS gebouw. Dat is niet de rijksoverheid. En wat de rijksoverheid ons ook niet oplegt, is dat we elk jaar extreme bedragen uitgeven aan cultuur, sport en musea.

Voor een gemeente met de omvang van Bergen op Zoom zou je, op basis van de landelijke gemiddeldes verwachten dat we daar zo'n 8 miljoen euro per jaar aan zouden uitgeven. Maar dat doen we niet. We geven er elk jaar niet 8, maar ruim 16 miljoen euro aan uit. Het dubbele. Elk jaar geven we 8 miljoen euro méér uit die we ook hadden kunnen benutten om de financiële positie op orde te brengen. En dan geef je nog steeds een keurig net bedrag uit aan cultuur, sport en musea. Het landelijke gemiddeld is echt geen barbaars of spartaans niveau.

Natuurlijk kunnen we een oproep doen bij de rijksoverheid dat we te weinig geld krijgen. Dat we meer geld nodig hebben. Maar de rijksoverheid zou wel gek zijn als ze ziet dat deze gemeente de luxe heeft om elk jaar niet 8 maar 16 miljoen euro uit te geven aan cultuur, sport en musea. Met die 16 miljoen zitten we niet 'een beetje' boven het gemiddelde, nee, met die 16 miljoen moeten we enkel de gemeentes Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Groningen voor laten gaan.

Dit ambitieniveau op het gebied van cultuur, sport en musea is niet realistisch en niet houdbaar. We zullen in de aanloop naar het beleidskader keuzes moeten maken. Keuzes maken die niet leuk zullen zijn. Keuzes die ook pijn zullen doen.Maar we kunnen niet op deze weg voort blijven gaan. Een kwart miljard schuld is niet alleen een kwart miljard schuld voor de gemeente en voor de inwoners van nu, maar als we daar onvoldoende aan doen, ook een kwart miljard schuld of meer voor de volgende generatie.

De periode naar het komende beleidskader is cruciaal.We zitten in de blessuretijd en het zal echt anders moeten. Er zal komend beleidskader echt geleverd moeten worden.

Het gaat niet alleen om keuzes die niet leuk zijn. We zullen ook meer werk moeten maken van bedrijvigheid.
Meer arbeidsplekken betekent meer kracht en meer economische reuring.
Het betekent minder werkloosheid en minder aanspraak op sociale voorzieningen.
Het vergroot de kansen op een degelijk inkomen én voor meer middelen om te kunnen zorgen voor degenen die onze ondersteuning nodig hebben.
Ons verhaal om de financiële positie op orde te brengen, is er nadrukkelijk ook één om kansen te kunnen genereren.

Tot slot voorzitter, we hebben drie moties ingediend.

Met de motie over de leegstandsbelasting willen we de lasten van de ozb verleggen van de echte ondernemers die dag in dag uit bijdragen aan de economie naar de pandjesbazen die decadent achterover leunen en voor wie leegstaand vastgoed geen probleem is.

Met de motie over de business case bestuurlijke boete willen zorgen voor een kostendrager voor de handhaving op dat vlak. De verloedering van de openbare ruimte door zwerfafval is een groot probleem. Door de ontbrekende financiële middelen is de handhaving zeer beperkt. Op deze manier willen we tot een oplossing komen.

En als laatste willen we met de motie die we samen met het CDA hebben ingediend aansturen op een goede en brede betrokkenheid van de gemeenteraad over een aanvullend keuzemenu, over een buffer. Dat zullen fundamentele keuzes zijn die een grote impact hebben op de samenleving. Dan is het goed om dat vanuit een ordentelijk proces, gericht op maximaal effectieve besluitvorming te laten plaatsvinden.
 
   
 
 
 
 
 
© 2020 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT