• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Afval scheiden binnenstad


door Jim Bernaards, vrijdag 6 december 2019
vuilniszakken - pixabay - no attrib
VVD-ers Dominique Hopmans en Jim Bernaards vragen bij het college van B & W om aandacht hoe binnenstadbewoners beter gefaciliteerd kunnen worden bij het scheiden van (groen)afval.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Bergen op Zoom, 6 december 2019

Betreft: Afval scheiden binnenstad

Geacht College,

Wij krijgen geregeld vragen van binnenstadsbewoners over hoe om te gaan met het scheiden van afval. Specifiek gaat het dan over het GFT-afval. Hetzelfde geldt ook voor andere plekken waar het afval is aangewezen op ondergrondse containers. Dit heeft ons aan het denken gezet.

Het lijkt op dit moment voor deze doelgroepen niet mogelijk om laagdrempelig hun groenafval te scheiden. Dit terwijl de duurzaamheidsambities van de gemeente gericht zijn op het gescheiden inzamelen van afval en het naar beneden brengen van de afvalfrequentie. Dit houdt ook verband met de doelstelling om de kosten op dit gebied te drukken. Het bevreemdt onze fractie daarom dat inwoners van onder andere de binnenstad hierin niet gefaciliteerd lijken te worden. Of dat het in ieder geval onduidelijk is voor binnenstadsbewoners hoe met het scheiden van groenafval om te gaan. Veel van het afval verdwijnt nu gemengd in de ondergrondse containers. Dat is geen gemakzucht. Maar het gevolg van een gebrek aan een toegankelijk alternatief. Dit reikt bovendien verder dan duurzaamheidsambities. Het gaat hier ook om een stukje dienstbaarheid.

Een concreet voorbeeld is de onduidelijk rondom biologisch afbreekbare producten. Zoals bijvoorbeeld ons eigen streekproduct ‘biobased plastic’. Binnenstadsbewoners hebben geen groene container. Dus scheiden naar GFT is niet mogelijk. Aangekomen bij de milieustraat wordt door Saver verteld dat het afbreekbare plastic behoort tot het restafval. Hoezo verwarrend? Er lijkt een verschil te bestaan tussen de gemeente en Saver in opvattingen over duurzaam scheiden. Dat is niet bevorderlijk voor het meekrijgen van inwoners in de veranderopgave waar we gezamenlijk voor gesteld staan.

De VVD is benieuwd hoe het College hier tegenaan kijkt, wat het huidige beleid is en wat punten voor verbetering zijn. Conform artikel 36 van het Regelement van Orde stellen wij daarom de volgende vragen:
1. Wat is het beleid omtrent het scheiden van GFT-afval in deze wijken? Is het daarbij mogelijk om gescheiden groenafval weg te gooien? Anders geformuleerd: hoe worden inwoners van de binnenstad in staat gesteld groenafval gescheiden weg te gooien?
2. Wat is het algeheel gemeentelijk beleid m.b.t. biologisch afbreekbare producten, bijvoorbeeld ons streekproduct biobased plastic? Mag dat, in wijken waar mensen die hebben, in de groene container?
3. Wat is het beleid van Saver m.b.t. biologisch afbreekbaar kunststof? En daarmee bedoelen wij bij de mileustraat. Worden daar andere scheidingsregels gehanteerd dan bij het vuil wat opgehaald wordt?
4. Gezien de bovenstaande vragen: ziet het College ruimte om de binnenstadsbewoners beter te faciliteren? Zo ja, welke alternatieven zijn daarvoor mogelijk?

Met vriendelijke groet,
Namens de VVD-fractie,

Dominique Hopmans
Raadslid

Jim Bernaards
Burgerlid
 
   

 
 
 
 
 
© 2020 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT