• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Aan de slag met versterking van het gemeentebestuur


door Dominique Hopmans, zondag 2 februari 2020
Dominique Hopmans raadszaal
Afgelopen donderdag sprak de gemeenteraad over het versterken van de 'governance'. VVD-raadslid Dominique Hopmans riep alle fracties op om hun (mede)verantwoordelijkheid te nemen. Het moet niet gaan om wij-zij-tegenstellingen, om wantrouwen en weglopen. Waar het om moet gaan is om versterking van het bestuur van de gemeente en daar speelt ook de gemeenteraad een rol in.

   
Voorzitter, we zitten hier met 33 raadsleden, 12 partijen en allemaal met eigen opvattingen en idealen. Maar hopelijk hebben we 1 ding gemeen: het beste willen doen voor onze gemeente. Het beste doen. Maar wat is het beste doen?

Een boycot afroepen en nergens meer aan mee willen werken. Is dat het beste willen doen?

Om een politiek statement te maken door op de tribune gaan zitten. Of erger nog: de zaal verlaten. Is dat het beste willen doen?

Het blijven verschuilen achter wij-zij-tegenstellingen tussen coalitie-oppositie, college en raad, en op bestaande voet doormodderen. Is dat het beste willen doen?

Elkaar vliegen afvangen, proces boven inhoud plaatsen en ons vastklampen aan heilige huisjes, gebruiken en tradities? Voorzitter, is dat het beste willen doen?

Is dat nou de governance van Bergen op Zoom? Is dat de manier waarop we deze gemeente gaan redden? Is dat de wijze waarop we onze verantwoordelijkheid pakken? Is dat straks het verhaal naar onze kiezers? Is dat onze kiezers vertegenwoordigen? Door niet meer mee te doen en zo hun stem te doen verstommen?

Voorzitter, als Raad zijn wij het hoogste orgaan. Wij zijn medeverantwoordelijk voor de toekomst van onze gemeente. En als we alleen wijzen naar de bestuurscultuur op plein 13, pakken wij die verantwoordelijkheid niet. Wij behoren óók tot de Governance. Óók wij moeten ons opnieuw uitvinden om het hoofd te kunnen bieden aan de huidige opgaven.

Want je lost problemen niet op met dezelfde aanpak waaruit die problemen zijn ontstaan. En je komt niet van a naar b als je dat blijft doen volgens de principes van a. Om de governance écht te kunnen versterken moeten wij als raad het goede voorbeeld geven. Het domste wat we in deze roerige tijden kunnen doen is polariseren, wantrouwen en weglopen.

De raad heeft in het verleden ook keuzes gemaakt die vandaag de dag nog voelbaar zijn. Daar moeten we ook niet voor weglopen.
Maar wij als raad hebben nu ook de kans om het anders te doen. Om onze kaderstellende en controlerende rol in lijn te brengen met de opgave waarvoor we gesteld staan.

Daar gaat onze motie dus over. Een eerste stap om ook ons deel van de Governance onder de loep te nemen. Dit gaat niet over verantwoordelijkheid van het college over nemen. Dit gaat niet over op de stoel van het management zitten. Het gaat over onze eigen verantwoordelijkheid nemen. Ons deel van de Governance te beschouwen. En dit natuurlijk in relatie tot ook college en ambtelijke staf. We zijn immers één bestuur. En wij willen daarbij het goede doen en als leken op gebied van bestuurskunde kiezen wij er voor om ons te laten begeleiden. Om het goede te doen.

Voorzitter, wij nemen nu de eerste stap. Een werkgroepje dat maar 2 taken heeft. Als eerste een begeleidende deskundige selecteren. En als vervolg hierop, samen met deze deskundige bepalen wat de beste manier is om ons deel van de Governance, in relatie met college en ambtelijke staf, te verbeteren. En daarbij gelijk ook invulling geven aan onze controlerende rol. Niet zoals een collega geheel ten onrechte schreef alleen kaderstellend. Nee voorzitter dit gaat over ons controlerende deel van onze rol en daar waar van toepassing hoe wij onze kaderstellende rol invullen.

Als wij, zoals blijkt, op vele vlakken kritiek hebben en wij verwachten van college en ambtelijke staf verbetering van hun deel van de Governance, dan moeten wij dit proces goed en deskundig controleren. Ook daar gaat het straks over. Hoe, dat gaat de vanavond de in te stellen werkgroep, naar wij hopen met ieder van u, bepalen.

Vanavond wordt dus duidelijk wie er mee wil in dit 'nieuwe verhaal'. Wie ermee willen werken aan een trendbreuk. Vanavond wordt duidelijk wie de veranderingsgezinden zijn en wie de behoudzuchtigen. Wie is bereid in de spiegel te kijken en wie niet. Wie neemt verantwoordelijkheid over eigen functioneren en wie niet.
 
   
 
 
 
 
 
© 2020 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT