De niet zo Groene Golf aan de Randweg


door Dominique Hopmans, maandag 3 februari 2020
highway pixabay free
Vooral 's avonds functioneert de 'groen golf' op de randweg niet naar behoren. VVD-ers Dominique Hopmans en Rian Govers vragen aandacht hiervoor bij het college van B & W.

   
VVD Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: De niet zo Groene Golf aan de Randweg

Geacht College,

Maatschappelijk probleem
De Randweg is een van onze belangrijkste verkeersaders. De Groene Golf zou moeten zorgen voor een fatsoenlijke doorstroom. Overdag lijkt dat allemaal prima te gaan, maar in de avond ontluikt een andere realiteit. Stoplichten blijven onnodig lang op rood staan. Terwijl er geen andere weggebruiker te bekennen is. Sommige automobilisten denken het stoplicht even weg en racen vrolijk verder (met het risico op gevaarlijke situaties). Anderen nemen onze verkeersregels iets serieuzer en staan tergend lang te wachten tot de verkeerslichten weer groen kleuren. Met name ’s avonds en ’s nachts staan vrachtauto’s te ronken voor de rode verkeerslichten. Het gevolg? Geluidsoverlast, uitlaatgassen en extra rubber dat de atmosfeer ontmoet door al het extra remmen en optrekken. En dat alles tot overlast van onze omwonende inwoners.

De Groene Golf stopt op een bepaalde tijd met werken. Maar de reden is ons tot nog toe onbekend. Dat moet anders. Zeker nu het op korte tijd het een stuk drukker is geworden doordat bedrijventerreinen, zoals Noordland, blijven uitbreiden. Ook in Bergen op Zoom draait de economie 24/7 door. Ook in Bergen op Zoom zijn er inwoners die in de avond- en nachtelijke uurtjes nog het een en ander ondernemen. De VVD is van mening dat ook zij, omwonenden en het milieu een goede doorstroom verdienen. Het gaat hier ook om een stukje dienstbaarheid.

Oproep en vragen
De VVD-fractie roept op om de Groene Golf 24/7 te laten werken. Verder leggen wij conform artikel 36 van het Regelement van Orde de volgende vragen aan u voor:

1. Wat is de reden achter het na bepaalde tijd stopzetten van de VRI die de Groene Golf reguleert? Om welk tijdsstip gaat het en waarom?
2. Bent u bereid de Groene Golf 24/7 te activeren om onze inwoners, bezoekers en bedrijven (nog) beter te dienen?
3. Zo niet, welke redenen rechtvaardigen het dan om dit niet te doen?
4. Bent u bereid de doorstroom c.q. werking van de Groene Golf te evalueren? Welk doel had men destijds voor ogen om een Groene Golf in te voeren en is dat doel bereikt?

Met vriendelijke groet,
Namens de VVD-fractie,

Dominique Hopmans
Raadslid

Rian Govers-Gabriëls
Raadslid
 
   
 
 
 
 
 
© 2020 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT