• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Vrachtverkeer Centrumring


door Maarten van 't Hof, donderdag 13 februari 2020
maarten van t hof raadzaal
Op donderdag 13 februari sprak de gemeenteraad over de handhaving van vrachtverkeer over de centrumring. VVD-raadslid Maarten van 't Hof benadrukte dat handhaving dringend nodig is, ondanks de beperkingen die er zijn, zoals de zeer beperkte capaciteit van de politie. De VVD steunde daarom ook een motie die daartoe oproept.

   
Voorzitter, het is duidelijk, de bedoelingen die wij als bestuur hadden om de overlast van vrachtverkeer te beperken heeft niet het gewenste resultaat. Alle begrip voor de frustraties bij de bewoners. Die waren blij met de bevochte voorgestelde maatregelen en het resultaat is teleurstellend.

Overigens zijn er meer plaatsen in de gemeente waar vrachtverkeer een verstorende rol speelt. Denk aan de Pomonalaan, aan de bevoorrading in de binnenstad et cetera. Allemaal aandachtspunten, die zeker ook weer de moeite waard zijn om mee aan de slag te gaan of plannen waaraan gewerkt wordt af te wikkelen.

Hoe dan ook, er moet dus hieraan iets gebeuren en wij focussen ons vanavond op de centrumring. De vraag is nu wat.

Allereerst valt er volgens ons nog wel een en ander te winnen met nog een kritisch kijken naar bebording. Zijn ze wel duidelijk zichtbaar en zeker ook zo belangrijk, zijn er voorwaarschuwingen op voldoende plaatsen aangebracht zodat keren, met alle risico’s van dien op het laatste moment wordt voorkomen. Wij vermoeden dat daar nogal wat te winnen is.

En handhaven. Dat is ook dringend nodig. Het mooiste zou zijn met camera’s. Dan heb je zeker 100% van de Nederlandse overtreders te pakken en een deel van de buitenlandse. Maar ja, dat vraagt investeringen en dat is niet zo makkelijk in onze huidige positie.

Blijft fysieke handhaving en dan lopen we tegen de zeer beperkte capaciteit van de politie aan. Eigen Boa’s zelfstandig inzetten is helaas geen optie omdat deze gezien de landelijke richtlijnen niet tegen dit soort overtredingen verbaliserend mogen optreden. Zij mogen overigens wel ondersteunend werken aan politie inzet hierop. Dat geeft misschien meer mogelijkheden voor de politie omdat de in te zetten menskracht hiervoor dan beperkt blijft aan hun kant.

Wat blijft is dus de oproep aan de portefeuillehouder om sterk aan te dringen om regelmatige handhaving acties uit te voeren.

Al deze zaken staan in de motie. Onze fractie vindt de motie de moeite waard om steunen te overwegen. Maar dan moet wel de tekst wat aangepast worden, want zoals punt 4 er staat zou je het kunnen interpreteren dat wij zelfstandig werkende boa zouden willen inzetten. Boa’s kunnen wettelijk gezien niet zelfstandig handhaven op overtredende vrachtwagens. Daarom zouden wij aan de opstellers de suggestie mee willen geven om:

Bullet 4 te veranderen in: "nogmaals deze noodzakelijke handhaving te bespreken met de politie om integraal periodiek controles uit te voeren zo mogelijk ondersteund door Boa’s en Buurtpreventie"

Bullet 6 dan aan te passen: "met een voorstel te komen tot herschikking van de beschikbare uren van Boa’s zoals opgenomen in het HUP, zodat ondersteuning van de handhaving op het vrachtverbod wordt gefaciliteerd."

Als beide suggesties worden overgenomen, zodat duidelijker is dat Boa’s niet zelf handhavend mogen optreden, kunnen wij de motie steunen en willen wij geacht worden deze gewijzigde motie te hebben mede te hebben ingediend.
 
   
 
 
 
 
 
© 2020 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT