Voor goede takendiscussie is de juiste informatie nodig


door Joost Pals, zondag 9 februari 2020
eurobiljetten pixabay free
Om de schuldenlast te verminderen voert de gemeente een takendiscussie: welke taken moet de gemeente uitvoeren, met welk ambitieniveau en tegen welke kosten? Daarvoor moeten de feiten op tafel komen. VVD-raadslid Joost Pals vraagt het college om daarvoor de beheersbegroting te verstrekken. Hierin staat gedetailleerd wat de huidige taken kosten.

   
VVD Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: Beheersbegroting 2020

Geacht College,

De financiële positie van de gemeente Bergen op Zoom heeft de bijzondere aandacht van uw college en de fracties in de gemeenteraad. Dat geldt ook voor de VVD fractie. In de komende maanden staan meerdere bijeenkomsten gepland inzake de takendiscussie en de toekomstvisie. Dit in opmaat naar het beleidskader 2021.

Het voeren van een goede takendiscussie is nuttig, maar ook lastig. Nuttig omdat het goed is om kritisch tegen het licht te houden welke taken je als gemeente op welk ambitieniveau wilt en kunt uitvoeren. Lastig omdat voor een goede beoordeling en besluitvorming de informatievoorziening optimaal moet zijn en je goed moet kunnen schakelen tussen detail en overzicht en omgekeerd.

Voor de voorbereiding van de takendiscussie en het beleidskader 2021 verzoekt onze fractie om de beheersbegroting 2020 te ontvangen. De beheersbegroting is, zoals u weet, de gemeentelijke begroting in detail en feitelijk een uitwerking van de programmabegroting die rapporteert op het niveau van programma’s en productgroepen.

In het verleden werd de beheerbegroting ook, al dan niet op navraag, verstrekt. Dit jaar heeft een technische vraag daartoe niet volstaan. Zodoende langs deze weg en onder verwijzing naar artikel 169 Gemeentewet de vraag om de beheersbegroting 2020 te verstrekken.

Met vriendelijke groet,

Namens de VVD-fractie,

Joost Pals
Raadslid
 
   
 
 
 
 
 
© 2020 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT