WOZ-bepaling bij appartementen


door Joost Pals, zondag 16 februari 2020
woontoren pixabay free
Bij de bepaling van de WOZ-waarde wordt vaak ten onrechte de reserve voor groot onderhoud bij een VvE meegenomen. Dit leidt tot een te hoge OZB voor eigenaren van een appartement. VVD-raadslid Joost Pals informeert bij het college van B & W naar de situatie binnen de gemeente Bergen op Zoom.

   
VVD Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: WOZ-bepaling bij appartementen


Geacht College,

In het televisieprogramma Kassa werd gisteren aandacht besteed aan het fenomeen dat de reserve voor groot onderhoud bij een Vereniging van Eigenaren (VvE) wordt meegenomen bij de WOZ-bepaling van de betreffende appartementen. De eigenaar van een appartement betaalt daarmee, onder andere, OZB over een spaarpot die is bedoeld voor groot onderhoud.

Het is evident dat dit een onredelijke systematiek is. Ook huiseigenaren die niet met een VvE te maken hebben zullen sparen voor groot onderhoud. Dit wordt ook niet meegenomen bij de WOZ-bepaling. Bovendien is er inmiddels ook ruime jurisprudentie dat het meenemen van een dergelijke reserve bij de WOZ-bepaling niet is toegestaan. Tal van rechters hebben hier al gelijkluidende uitspraken over gedaan.

Door betrokkenen wordt aangegeven dat ze, ondanks de jurisprudentie ter zake, nog altijd te maken hebben met gemeenten die dezelfde fout maken. Een citaat is “Tot nu toe heb ik nog geen gemeente meegemaakt waar het goed gaat”. Betrokkenen roepen appartementseigenaren dan ook op bezwaar te maken en daarbij zo nodig een expert in te schakelen.

Voor de VVD is zorgvuldigheid bij belastingheffing een voornaam punt. Zowel in de systematiek, maar ook als het gaat om het voorkomen van het bovenmatig neerleggen van lasten bij woningeigenaren door middel van de OZB. Niet voor niets tilt onze fractie zwaar aan het beperken van de OZB-stijging tot maximaal de inflatie, hetgeen ook dit jaar na uitgebreide discussie de uitkomst is geweest. Woningeigenaren betalen al genoeg aan lokale belasting, dan is het zaak om stijging van het tarief te beperken, maar ook, zoals in deze kwestie, de WOZ-bepaling kritisch onder het licht te houden.

Conform artikel 36 van het reglement van orde stellen wij u de volgende vragen:

- Kunt u een toelichting ten aanzien van de door de BWB gehanteerde methodiek bij de WOZ-bepaling in relatie tot reserves binnen VvE’s en de betekenis hiervan op de waarde van een appartement?
- Hoe ziet u deze kwestie in het licht van de uitspraak - en in het bijzonder de daarin opgenomen overwegingen – van het Gerechtshof Den Haag met kenmerk ECLI : NL : GHDHA : 2019 : 2863 onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad met als kenmerk ECLI : NL : HR : 1993 : ZC5446 ?

We menen dat het, gelet op deze kwestie, raadzaam is om actief te communiceren over de situatie zoals die voor de gemeente Bergen op Zoom en/of de BWB van toepassing is. Mede gelet op de oproep om bezwaar te maken, is het in het belang van zowel de gemeente als van appartementseigenaren om duidelijkheid te hebben over de feiten. Dit kan onnodig werk aan alle kanten voorkomen.

- Bent u bereid om, via de BWB, actief te communiceren over deze kwestie, bijvoorbeeld via een toelichting op de heffingsaanslag?

Met vriendelijke groet,

Namens de VVD-fractie,

Joost Pals
Raadslid
 
   
 
 
 
 
 
© 2020 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT